Přírodní vědy

 • Matýskovo odpoledne

  16.06.2017 - 18:56

  Ve středu 14. června 2017 se na půdě naší školy uskutečnilo Matýskovo soutěžní odpoledne, které bylo tečkou za XXI. ročníkem tohoto matematického korespondenčního semináře pro žáky 4. – 5. tříd základních škol regionu. Letošního ročníku se průběžně účastnilo na dvě stě...

 • Činnosti předmětové komise

  08.09.2015 - 00:00
  Předmětová komise pořádá a spolupořádá: soutěže: Celostátní matematická soutěž SOŠ a SOU (garantem je JČMF) "Matýsek" - korespondenční seminář pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ Můžete si ověřit své matematické dovednosti v úlohách právě ukončeného ročníku soutěže...
 • Složení předmětové komise přírodních věd

  19.01.2015 - 00:00

  předseda: Mgr. Skočílková Jaromíra (Sč) členové: RNDr. Lišková Hana (Lš) Mgr. Bobková Markéta Mgr. Junková Petra (Jk) Mgr. Kleiner Ondřej (Kj) Lněničková Zuzana (Ln) Mgr. Poláková Jana (Pl) Mgr. Pečinka Miloš (Pe) Mgr. Vágnerová Milada (Vg) Kutal Daniel, DiS. (Kt)

 • Předměty/ moduly patřící pod danou komisi

  04.04.2011 - 00:00
  Vyšší odborná škola Rozvoj matematických představ (RMP), Rozvoj matematické gramotnosti (RMG), Zdravotní nauky (ZDN), Výchova k ochraně zdraví (VOZ), Didaktika poznání přírody a společnosti (DPZ), Informační a komunikační technologie (IKT), Didaktika digitální gramotnosti (DDG) a volitelné moduly Deskové hry (DEH), Ekologické praktikum (EKP), Formální příprava absolventské práce (FAP), Mediální výchova (MEV), Rekreační matematika (RMA) Střední škola Matematika s metodikou (MTM), Matematika (MAT), Matematika volitelná (MAV), Seminář matematiky (SMA), Matematika nepovinná (MAN), Metodika matematických představ (MMP), IKT (Informační a komunikační technologie), Výpočetní technika (VPT), Informatika a výpočetní technika (IVT), Informatika a výpočetní technika volitelná (IVV), Chemie (CHE), Fyzika (FYZ), Biologie a hygiena (BIH), Biologie (BIO), Biologie, ekologie a hygiena(BEH), Zeměpis (ZEM)
 • Přírodní vědy

  02.04.2007 - 00:00