Pedagogický sbor

 • Seznam vyučujících a kontakty

  01.12.2017 - 00:00

  Vedení školy

   
   JMÉNO (ZKRATKA)
  FUNKCE
  PŘEDMĚTY
  MÍSTNOST
  E-MAIL

  Mgr. Leníček Stanislav (Le)

  ředitel školy

   Tv
   

  RNDr. Lišková Hana  (Lš)

  zástupkyně ředitele pro SPgŠ
   MAT, Che
  liskova [at] vospspgs.cz
  Mgr. Hřebcová Vlasta (Hř)
  zástupkyně ředitele pro VOŠP  Ped, Hv

  č. 4,6

  hrebcova [at] vospspgs.cz

  Mgr. Kusá Olga (Ku)

  vedoucí dálkového studia VOŠP
   Tv, ČJ
  kusa [at] vospspgs.cz

   

  JMÉNO (ZKRATKA) PŘEDMĚTY MÍSTNOST E-MAIL
  Andělová Markéta, (An)* Hv, Hhn č. 24 andelova [at] vospspgs.cz
  Benešová Aneta, Mgr. (Be) Anj č. 47 benesova [at] vospspgs.cz
  Bobková Markéta, Mgr. (Bo) Bio, Che č. 29 bobkova [at] vospspgs.cz
  Dušková Kristýna, MgA. (Du) Tdr č. 10  duskova [at] vospspgs.cz
  Kubíková Nikola, Mgr. (Kb) Vv č. 10 kubikova [at] vospspgs.cz
  Fruniová Zuzana, PhDr. (Fr) Obn, Fil  č. 5 fruniova [at] vospspgs.cz
  Fryaufová Marie, Mgr. (Fa) Anj č. 47 fryaufova [at] vospspgs.cz
  Melšová Lenka, Mgr. (Me)* Tyf   fulikova [at] vospspgs.cz
  Hadáčková Drahomíra, Mgr. (Ha) Obn, Děj č. 24 hadackova [at] vospspgs.cz
  Kavková Lenka, Mgr. (Kw)* SPg č. 5 jandova [at] vospspgs.cz
  Jašková Jarmila, Mgr. (Ja) Pg, Ps č. 29 jaskova [at] vospspgs.cz
  Junková Petra, Mgr. (Jk) Tv, Bio, Anj č. 41 junkova [at] vospspgs.cz
  Kicukisová Romana, Mgr. (Kc) SPg č. 5 kicukisova [at] vospspgs.cz
  Kicukisová Romana, Mgr. (Ki) Vv č. 10 kicukisovaml [at] vospspgs.cz
  Kladivová Lenka, Mgr. (Kd) Čj, Nj č. 47 kladivova [at] vospspgs.cz
  Kleiner Ondřej, Mgr. (Kj) Ivt, Hv č. 29 kleiner [at] vospspgs.cz
  Klofandová Jitka, Mgr. (Kl) Vv, Dej č. 10 klofandova [at] vospspgs.cz
  Kolářová Ivana, Mgr. (Kv)* Anj č. 5  
  Kraj Štěpán, Mgr. (Kš) Tv, Obn, Ekn č. 41 kraj [at] vospspgs.cz
  Krátká Eva, Mgr. (Ke) Nej, Anj, Ped č. 47 kratka [at] vospspgs.cz
  Andělová Aneta, Mgr. (Aa) * Hv č. 24 krcmarova [at] vospspgs.cz
  Kroulíková Dagmar, Mgr. (Kr)* Rpd č. 5 kroulikova [at] vospspgs.cz
  Kučerová Šárka, Mgr. (Kč) Anj, Hv č. 47 kucerova [at] vospspgs.cz
  Kutal Daniel, DiS. (Kt)* Ivt č. 29 kutal [at] vospspgs.cz
  Límová Magda, Mgr. (Lí) * SPg č. 5  
  Lněničková Zuzana (Ln) Tv, Mat č. 41 lnenickova [at] vospspgs.cz
  Macková Jana, PaedDr. (Ma) Nj, Čj, Obn č. 47 mackova [at] vospspgs.cz
  Müllerová Šárka, Mgr. (Mš)* Vv č. 10  
  Motl Milan, Mgr.  (Mo) Hv, Děj, Sbz č. 24 motl [at] vospspgs.cz
  Müller Richard, Mgr. (Ml) Ped, Hv č. 24 muller [at] vospspgs.cz
  Nováková Pavlína, Mgr. (Nv) SPg, Hv č. 5  novakova [at] vospspgs.cz
  Novotná Iva, Mgr. (Nt) Čj č. 24  
  Pajurková Zlatuše, Mgr. (Pa) Ped, Čj č. 5 pajurkova [at] vospspgs.cz
  Pečinka Miloslav, Mgr. (Pe) Tv, Bio č. 41 pecinka [at] vospspgs.cz
  Pešinová Radka, DiS. (Pn)* Pep č. 5 pesinova [at] vospspgs.cz
  Poláková Jana, Mgr.  (Pl) Bio, Zem č. 29 polakova [at] vospspgs.cz
  Pulkrábková Nikola (Pu) Tap    
  Radiven Angela, Mgr. (Ra) Anj č. 47 radiven [at] vospspgs.cz
  Saqua Pavel, Mgr. (Sq) Tv, Ped č. 41 saqua [at] vospspgs.cz
  Skočílková Jaromíra, Mgr. (Sč) Mat, Zem č. 29 skocilkova [at] vospspgs.cz
  Slezák Tomáš, Mgr. (Sz)* Anj č. 47  
  Sodomková Soňa, PhDr. (So) Psy, Rj č. 24 sodomkova [at] vospspgs.cz
  Sopoušek Rostislav (Sš) Ped, SPg č. 5 sopousek [at] vospspgs.cz
  Soukupová Tamara (Sp)* Ruj č. 5  
  Šefrna Karel Matěj, MgA. (Še) Tdr č. 5 sefrna [at] vospspgs.cz
  Šimková Dagmar,  Mgr. (Šm) Psy, Ped č. 5 simkova [at] vospspgs.cz
  Škopová Valerie, Mgr. (Šk) Ang, Vv č. 47 skopova [at] vospspgs.cz
  Štěpánová Iva (Št) Ped, Psy č. 24 stepanova [at] vospspgs.cz
  Švecová Jana, Mgr. (Šv) Hv, Čj č. 24 svecova [at] vospspgs.cz
  Urbánková Dana, Mgr. (Ub) Obn, Čj č. 24 urbankovadn [at] vospspgs.cz
  Urbánková Dana, Mgr. (Ur) Hv, Čj č. 24 urbankovada [at] vospspgs.cz
  Vágnerová Milada, Mgr. (Vg) Mat, Ivt č. 29 vagnerova [at] vospspgs.cz
  Vávra Jan. Mgr. (Vv) Čj, Dej č. 24 vavra [at] vospspgs.cz
  Vejrosta Vladimír, Mgr. (Vj) Obn, Dej č. 24 vejrosta [at] vospspgs.cz
  Vencálková Kateřina (Ve) Psy č. 5  
  Volštátová Vítězslava (Vš)* PEP    

   

 • Činnosti předmětových komisí

  17.09.2013 - 00:00

  Realizované iniciativy v rámci komise PPS jsou zaměřeny zejména na:

     • uskutečňování stanoveného vzdělávacího programu (např. zpracování maturitních okruhů
       a okruhů k absolutoriu, návrhů témat absolventských prací)
     • výchovné poradenství (individuální konzultace se žáky a studenty, spolupráce
        s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími odbornými institucemi i odborníky)
     • primární protidrogovou prevenci
     • přednáškovou a lektorskou činnost
     • adaptační programy pro žáky střední školy
     • vedení a inovaci odborných knihoven
     • exkurze do předškolních, školských a jiných zařízení
     • účast na vzdělávacích akcích v rámci celoživotního vzdělávání (přednášky, semináře)
     • účast na realizaci veřejných sbírek pro nemocné a handicapované
     • péče o nadané žáky a studenty
     • vedení a organizace Středočkolské odborné činnosti (SOČ)

  Předmětové komise: