Informace o škole

 • Základní informace o škole

  10.11.2015 - 00:00

  VOŠP a SPgŠ v Litomyšli je škola s více než stoletou historií a tradicí (zal. 1905). Je jedinou střední školou tohoto typu v Pardubickém kraji a jedinou vyšší odbornou školou s uvedeným studijním programem v České republice. Vždy se zde vzdělávali budoucí pedagogové a učitelé. Kromě základních poznatků z odborných předmětů, jako je pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, výchovy a jejich disciplíny, se žáci a studenti učí jejich aplikaci v pedagogické praxi. Cílem školy je vychovat a vzdělat kreativního pedagoga, který má sebevědomí, komunikativní schopnosti, odborné znalosti, speciální dovednosti a především – má rád děti a umí si s nimi „hrát“.

  Tradičně bohatá je nabídka činností rozvíjejících zájmy a talenty žáků a studentů. Nejvýrazněji v této oblasti vystupuje smíšený pěvecký sbor KOS. Úspěšně se prezentuje na festivalech a sborových soutěžích u nás i v zahraničí, na nichž se tradičně umisťuje na předních místech.

  Významná je mezinárodní spolupráce VOŠP a SPgŠ se školami v Německu, Rakousku, Polsku, Francii, Nizozemsku, Španělsku či ve Velké Británii, kde si studenti mohli vyzkoušet odbornou práci v tamních mateřských školách. VOŠP a SPgŠ spolupracuje s Českou komisí UNESCO, Asociací Vyšších odborných škol, Národním ústavem pro vzdělávání; dále s Pardubickým krajem, který je zřizovatelem školy, městem Litomyšl, školskými zařízeními (zvláště) pardubického kraje a různými obecně prospěšnými organizacemi. Využívá Česko-německého fondu budoucnosti. Podílí se na celostátních humanitárních či charitativních akcích a projektech.

  Škola nabízí velmi dobré materiální podmínky pro studium (30 učeben, z toho 13 multimediálních; moderní informační a studijní centrum). Součástí školy je Domov mládeže, poskytující ubytování vysokého standardu, k dispozici je rovněž školní jídelna. Žáky a studenty vzdělává takřka 60 plně kvalifikovaných pedagogů, na provozu a službách školy se podílí 40 dalších zaměstnanců.

   
 • Akreditace

  11.10.2007 - 00:00

   

  Prohlédněte si rozhodnutí o akreditaci

  Akreditace vzdělávacího programu VOŠ