Složení předmětové komise přírodních věd

19.01.2015 - 00:00

 

předseda: Mgr. Skočílková Jaromíra (Sč)  
členové: RNDr. Lišková Hana (Lš)  
  Mgr. Bobková Markéta  
  Mgr. Junková Petra (Jk)  
  Mgr. Kleiner Ondřej (Kj)  
  Lněničková Zuzana (Ln)  
  Mgr. Poláková Jana (Pl)  
  Mgr. Pečinka Miloš (Pe)  
  Mgr. Vágnerová Milada (Vg)  
  Kutal Daniel, DiS. (Kt)