UNESCO

 • Výroční zpráva UNESCO 2022-23

  20.11.2023 - 13:27
 • Výroční zpráva UNESCO školní rok 2021-2022

  28.11.2022 - 10:45
 • Síť přidružených škol UNESCO

  09.12.2020 - 17:46

  VOŠP a SPgŠ v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů 115 let dlouhou tradici (od roku 1905). Je jedinou střední školou tohoto typu v bývalém východočeském regionu a jedinou vyšší odbornou školou s dále uvedeným studijním programem v České republice.

  Výchovně vzdělávací proces směřuje k rozvoji odborných vědomostí i dovedností žáků – budoucích učitelek MŠ, vychovatelek, pedagogů volného času – připravovaných rovněž na výchovu handicapovaných jedinců. To znamená, že kromě získávání základních poznatků z odborných předmětů, jako je pedagogika, psychologie, pedagogická praxe, výchovy a jejich disciplíny, speciální pedagogika apod., se žáci učí jejich modifikaci v pedagogickém procesu. Současně si osvojují speciální dovednosti z výchov nebo „pedií“ pro práci s postiženými jedinci. Nová vzdělávací koncepce byla realizována od roku 1992 a její platnost byla potvrzena úspěšným získáním statutu vyšší odborné školy v roce 1996. Tým vyučujících VOŠP a SPgŠ v Litomyšli poté inovoval studijní obor VOŠ „Pedagogika specifických činností ve volném čase“, realizuje se modulovou formou výuky. Škole byla už po páté schválená akreditace vzdělávacího programu od 1. září 2019 do 31. srpna 2025. Současně byl změněn název vzdělávacího programu na Předškolní a mimoškolní pedagogika i s jeho zapsáním do rejstříku škol.

  Při výuce jsou využívány nové metody a koncepce vzdělávání. Škola nabízí širokou škálu volitelných předmětů, např. dramaterapie, matematický kroužek, netradiční pohybové aktivity, muzikoterapie, arteterapie,… Žáci a studenti absolvují odbornou praxi, a to jak během školního roku, tak i o prázdninách.

 • Výroční zpráva za rok 2020

  03.12.2020 - 09:55
 • Výroční zpráva 2019

  28.11.2019 - 10:24
 • Výroční zpráva UNESCO

  11.12.2018 - 10:22
 • Výroční zpráva 2016/17

  19.12.2017 - 09:34
 • Hejtman Pardubického kraje děkuje

  02.02.2016 - 08:13
 • Výroční zpráva UNESCO ASP net 2014-2015

  07.01.2016 - 08:19
 • UNESCO

  11.11.2015 - 00:00

  Přidružené školy UNESCO jsou zamýšleny jako instituce, které propagují ideály a principy UNESCO na poli výchovy a vzdělávání prostřednictvím zcela konkrétních - pilotních - projektů ekologických, lidskoprávních, multikulturních či zaměřených na ochranu kulturního dědictví a šíření informací o fungování systému OSN.

  Od roku 1996 jsme byli na základě projektu Pedagogická interpretace Úmluvy o právech dítěte zařazeni do Systému přidružených škol UNESCO ( certifikát, osvědčení). Od té doby škola organizuje aktivity týkající se práv dítěte. Pořádáme semináře poukazující na potřebu omezování negativních jevů ve společnosti, snažíme se o aplikaci dílčích projektů do praktické činnosti, zapojujeme se do celostátních humanitárních akcí, například Pomozte dětem, Adopce na dálku, Kytičkový den, Bílá pastelka a podobně. V souvislosti s těmito akcemi a informacemi o lidských právech hledali žáci i vyučující pro svou práci vhodnou hranici mezi právem a povinností: "Právo není jen neomezená svoboda, jak se mnozí mladí domnívají." - "Jeho právo končí tam, kde začíná právo druhého." - "Nemohou mít jen práva, ale také povinnosti." Různé názory, různá výchovná realizace. Ale velká snaha nabídnout žákům možnost samostatné práce, uplatnit se, sdělit názor, či prosadit se určitě byla.

Stránky