Činnosti předmětové komise

08.09.2015 - 00:00
Předmětová komise pořádá a spolupořádá:
 • soutěže:
Celostátní matematická soutěž SOŠ a SOU (garantem je JČMF)
 
"Matýsek" - korespondenční seminář pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ
Můžete si ověřit své matematické dovednosti v úlohách právě ukončeného ročníku soutěže.
 
 • podporované soutěže

Zeměpisná olympiáda, Matematický klokan, Regionální  matematická soutěž SOŠ, SOU a integrovaných SŠ v Ústí nad Orlicí

 • školení:
1. Podíl učitele matematiky na ZŠ na tvorbě ŠVP (garantem je SUMA JČMF)
realizováno ve škol. roce 2006/2007
2. Manipulativní činnosti v počátečním vzdělávání matematice (Lišková - Zelendová)
v rámci konference "Jak učit matematice ..." - realizováno ve spolupráci se SUMA JČMF 25.10.2013 
podrobnosti na www.suma.jcmf.cz
3. Ve školním roce 2014/15 proběhl rozsáhlý seminář předmatematického vzdělávání, a to ve spolupráci s SUMA JČMF. Projekt zajistil proškolení stovky učitelek mateřských škol z celé České republiky, vybavil MŠ kvalitní sestavou chytrých didaktických pomůcek, se kterými se účastnice naučily odborně pracovat. Metodický materiál v podobě skript vytvořil tým lektorek - odborníků na předškolní vzdělávání (Kaslová - UK Praha, Lišková - VOŠP Litomyšl, Kupčáková - UHK Hradec Králové, Portešová - MU Brno, Sodomková - VOŠP Litomyšl, Blažková - MU Brno, Kroulíková - VOŠP Litomyšl). Metodický materiál najdete na www.vospspgs.cz - Manipulativní činnosti, kde lze inspiraci nalézt také v dvouhodinových videosekvencích zaměřených na výuku matematiky v MŠ a ZŠ pomocí manipulací.

 • konference (s mezinárodní účastí):
"Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 16 let" (garantem je SUMA JČMF)
podrobnosti na www.suma.jcmf.cz
V termínu 24.10. - 26.10. 2013 proběhla konference s hlavním tématem "Matematika pro všechny".
Zúčastnilo se více než 100 učitelů matematiky, z toho 34 účastníků s aktivním příspěvkem do programu (přednášky, dílny, prezentace, ...).
V termínu 22. - 24.10.2015 se bude konat konference s tématem "Kritická místa ve výuce matematiky".
Všechny zájemce srdečně zveme. Přihlášku najdete na www.suma.jcmf.cz 
kontakt: liskova @vospspgs.cz
 
 • exkurze:
 • Přírodovědná expozice "Kámen a život" - Vrchlabí
 • Papírna Velké Losiny 
 • Nemocnice Litomyšl - transfúzní oddělení
 • Naučná stezka Česká Třebová  - "Údolím Skuhrovského potoka"
 • "Transfer obojživelníků na Přívratských rybnících"
 • Sklárny v Harrachově
Předmětová komise připravuje žáky a studenty na další soutěže
(Klokan, Celostátní matematická soutěž SOŠ a SOU, Středoškolská odborná činnost /SOČ/, apod.)

Úspěchy studentů:

M. Němcová - 1. místo v celostátní soutěži "Compost" - 2012

Vašulínová - 2. místo v krajském kole SOČ - 2012

J. Švec - 3. místo V Celostátní matematické soutěži SOŠ - 1999

M. Márová - M. Odvářková - Matýskova matematika - 2. místo v celostátním kole SOČ - 2001

T. Bížová - Soubor didaktická pomůcka pro rozvoj matematických představ u dětí v MŠ
                   2. místo v krajském kole SOČ - 2006
 
 
 

L. Kárská - Strategické hry a jejich význam - 2. místo v krajském kole SOČ - 2007

V. Binková - 20. místo v Celostátní matematické soutěži SOŠ - 2011