Požadavky

 • Požadavky pro přijímací řízení na VOŠP

  16.12.2016 - 08:00

  Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě splnění těchto požadavků:

  1. Vyplněná a doručená přihláška do školy (VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  • na přihlášku uveďte zaměření (např. Předškolní pedagogika nebo Speciální pedagogika nebo Pedagogika volného času),
  • dále vyplňte formu studia - denní nebo dálkovou.
  1. Lékařské potvrzení ve znění: "schopen studia bez omezení" (uchazeč je bez závažné duševní nemoci a poruchy chování).
  2. Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (uchazeči maturující v daném školním roce předají tuto ověřenou kopii při přijímacím řízení, pokud uchazeči mají již vystaveno maturitní vysvědčení, nevyplňují známky z jednotlivých ročníků ze střední školy - doloží pouze ověřenou kopii maturitního vysvědčení).