Požadavky

 • Požadavky pro přijímací řízení na VOŠP

  16.12.2016 - 08:00

  Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě splnění těchto požadavků:

  1. Vyplněná a doručená přihláška do školy (VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Petra Bednářová, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   • na přihlášku uveďte zaměření (např. Předškolní pedagogika),
   • dále vyplňte formu studia - denní nebo dálkové.
  2. Lékařské potvrzení ve znění: "schopen studia bez omezení" (nejsou závažné duševní nemoci a poruchu chování).
  3. Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (uchazeči maturující v daném školním roce předají tuto ověřenou kopii při přijímacím řízení).