Požadavky pro přijímací řízení na VOŠP

16.12.2016 - 08:00

Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě splnění těchto požadavků:

Vyplněná a doručená přihláška do školy (VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  • na přihlášku uveďte zaměření (např. Předškolní pedagogika nebo Speciální pedagogika nebo Pedagogika volného času),
  • dále vyplňte formu studia - denní nebo dálkovou.

Ke studiu si může uchazeč podat pouze jednu přihlášku na jednu formu studia a na jedno zaměření.

Lékařské potvrzení ve znění: "schopen studia bez omezení" (uchazeč je bez závažné duševní nemoci a poruchy chování).

Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (uchazeči maturující v daném školním roce předají tuto ověřenou kopii při přijímacím řízení, pokud uchazeči mají již vystaveno maturitní vysvědčení, nevyplňují známky z jednotlivých ročníků ze střední školy - doloží pouze ověřenou kopii maturitního vysvědčení).