Aktuality

 • Festa academica

  04.11.2015 - 15:11

  Festa academica Praha 2015

 • Stolní tenis 2015

  04.11.2015 - 15:09

  Tereza Cacková (S3.A) a Petra Vávrová (S2.A) obsadily 2. místo v krajském kole stolního tenisu.

 • Studenti v Německu

  06.10.2015 - 00:00

  10. ročník mezinárodní výměny žáků a studentů mezi partnerskými školami

  VOŠP a SPgŠ Litomyšl a OSZ 1 Barnim úspěšně začal

  Ve dnech 28. 9. 2015 – 2. 10. 2015 vyjela dvacetičlenná skupina litomyšlských žáků a studentů na výměnný pobyt do německého Schlaubetal, kde se zúčastnili pravidelného seznamovacího týdne (Kennenlernwoche) s výraznými prvky prožitkové pedagogiky. Naši žáci se zapojili ve smíšených česko-německých skupinách na připravené aktivity (Seilrutschen, Kistenklettern, Blindenparcour, Spinnennetz, Bogenschießen, Nachtwanderung apod.). Mezi svými německými kolegy se naši žáci a studenti neztratili, vynikali zejména ve sportovních disciplínách a zazářili i při závěrečném večeru, kdy měla každá třída připravit vlastní čtvrthodinový program pro ostatní. Naši připravili ukázku hudebně pohybové výchovy v mateřské škole, mazurku pro starší děti a ukázku z tanečních hodin, zvedli ostatní ze židlí a sklidili velký aplaus.

  Jana Macková

 • Náš týden ve Schlaubetal

  03.10.2015 - 00:00

  Studenti hodnotí svůj výměnný pobyt v Německu.

 • Pobyt německých studentů v Litomyšli

  01.04.2015 - 00:00
  Mezinárodní setkání v rámci partnerství škol německých a českých studentů

  OSZ 1 Barnim/Bernau a Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy Litomyšl

  (23.11.2014 – 29.11.2014)

  Naše téma z první části projektu v říjnu 2014 ve Wandlitz „Mládí zkoumá – věda pro malé...

 • Jugend debattiert international

  26.03.2015 - 00:00

  Dne 26. 3. 2015 se zúčastnil čtyřčlenný tým VOŠP a SPgŠ (dva debatující, dva náhradníci) meziškolního finále (Schulverbandfinale) mezinárodní soutěže Jugend debattiert international v Brně.

  Soutěž se konala v Gymnáziu Křenová a naši žáci a studenti se ho zúčastnili jako...

 • Certifikát - Důvěryhodná firma

  23.03.2015 - 00:00

  Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola získala označení Důvěryhodná firma

 • Studenti školy v Německu

  28.10.2014 - 00:00
  Další roční žákovské výměny LITOMYŠL – WANDLITZ úspěšně zahájen

  Ve dnech 5. 10. – 12. 10. 2014 proběhla žákovská výměna s naší partnerskou školou v Barnim (původně sídlící ve Wandlitz). Dvacet našich žáků a studentů vyrazilo do Wandlitz, Berlína a Oranienburgu (Sachsenhausen) poznávat život...

 • Konference mezinárodního vzdělávání

  10.10.2013 - 00:00
 • Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASP net ( 2011/2012)

  04.01.2013 - 00:00

  Zaměření školy v rámci ASPnet

  Na základě předloženého projektu Pedagogické interpretace Úmluvy o právech dítěte byla škola zařazena do Systému přidružených škol UNESCO. Jako přidružená škola UNESCO pokračujeme v aktivitách týkajících se práv dítěte.

  Od roku 2001 realizuje škola modulovou formu výuky na vyšší odborné škole. Součástí povinné výuky budoucích pedagogů je modul Multikulturní výchova. Na VOŠP v Litomyšli je tak zavedena výuka metodami,postupy a programy snižování národnostního a rasového napětí,výchova k odstraňování předsudků a rozvíjení vzájemného porozumění. I na SPGŠ je téma multikulturality rozvíjelo například v předmětech občanská nauka,společenské vědy,pro odbor pedagogické lyceum jsou lidská práva součástí výuky specifického zaměření humanitní studia.

Stránky