Lenka Vaníčková postoupila do republikového finále SOČ

08.06.2016 - 08:00

I v letošním roce se žáci naší školy zúčastnili Středoškolské odborné činnosti. Ročník 2015/2016 je již 38. v historii soutěže. V okresním kole prezentovaly své odborné práce hned tři studentky: Martina Dvořáková (S3.B), Vendula Pavlíková (S3.B) a Lenka Vaníčková (S3.C). Martina Dvořáková v kategorii filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory obsadila druhé místo. V kategorii pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času soutěžily dvě naše práce. Vendula Pavlíková v této kategorii skončila třetí. Nejlépe ze všech se dařilo Lence Vaníčkové s prací Film a jeho vliv na člověka. Z prvního místa postoupila do kola krajského.

V dalším klání, které se konalo v Chrudimi, se sešly nejlepší práce Pardubického kraje. Slavnostního zahájení na Gymnáziu Josefa Ressela se účastnil i hejtman Martin Netolický. Po prezentacích soutěžících následovala debata s porotou. Lence Vaníčkové se podařilo odbornou porotu přesvědčit o kvalitě své práce a z prvního místa postupuje do republikového finále, kde bude reprezentovat nejen Pardubický kraj, ale hlavně naši školu.

Napsat kvalitní práci, která by byla hodna prezentace už jen ve školním kole, je velice těžké a vyžaduje hodně času a píle studentů. Stejně tak je velice důležitá podpora ze strany vedoucích. Všechny tři práce byly kvalitní a samotné výstupy studentek byly na velice dobré úrovni.

Práce Lenky Vaníčkové (vedoucí práce PhDr. Soňa Sodomková) je ojedinělá v tom, že v ní figurují rozhovory předních českých odborníků na téma filmařské práce z psychologického hlediska a zároveň se do dnešního dne o tuto tématiku nikdo v České republice nezajímal. Doufáme, že se Lence bude dařit i v červnu v celostátním kole v Hradci Králové a že i odtud doveze nějaké pěkné ocenění.  Držíme palce!