Složení předmětové komise výtvarné výchovy

08.09.2014 - 00:00
 
předseda: Mgr. Kicukisová Romana (Ki)
členové: Mgr. Gloserová Miluše (Gl)
  Mgr. Klofandová Jitka (Kl)
  Mgr. Kotlárová Michaela (Km)
  Mgr. Kubíková Nikola (Kb)
  Mgr. Müllerová Šárka 
  Mgr. Škopová Valerie (Šk)