Složení předmětové komise českého jazyka a společenských věd

27.09.2017 - 00:00
předseda: Mgr. Urbánková Dana (Ub)
členové: Mgr. Švecová Jana (Šv)
  Mgr. Pajurková Zlatuše (Pa)
  PhDr. Fruniová Zuzana (Fr)
  Mgr. Kraj Štěpán (Kš)
  Mgr. Vejrosta Vladimír (Vj)
  Mgr. Vávra Jan (Vv)
  Mgr. Kladivová Lenka (Kd)
  Mgr. Urbánková Dana (Ur)
  Mgr. Hadáčková Drahomíra (Ha)
  Mgr. Novotná Iva (Nt)
  Mgr. Vargová Markéta (Va)