Odborná kvalifikace studentů VOŠP oboru vzdělání: Předškolní a mimoškolní pedagogika