Novinky

 • Složení předmětové komise dramatické výchovy

  27.09.2017 - 00:00
  předseda: MgA. Šefrna Matěj Karel (Še) členové: MgA. Dušková Kristýna (Du) Mgr. Kroulíková Dagmar (Kr)
 • Složení předmětové komise hudební výchovy

  27.09.2017 - 00:00
  předseda: Mgr. Richard Müller (Ml) členové: Mgr. Motl Milan (Mo) Mgr. Švecová Jana (Šv) Mgr. Hřebcová Vlasta (Hř) Mgr. Andělová Markéta (An) Mgr. Krčmářová Daniela (Kř) Mgr. Nováková Pavlína (Nv)

  Mgr. Kleiner Ondřej (Kj)

  Mgr. Urbánková Dana (Ur)
 • Pedagogická praxe

  27.09.2017 - 00:00
  Činnost předmětové komise pedagogické praxe

  Členové předmětové komise pedagogické praxe zajišťují a realizují vedení různých typů pedagogických praxí, a to praxe souvislé, průběžné, blokové, prázdninové nebo kombinované. Žáci SŠ a studenti VOŠ během praxe poznávají široké...

 • Složení předmětové komise pedagogiky a psychologie

  27.09.2017 - 00:00

  předseda: Mgr. Jašková Jarmila (Ja)
  členové předmětové komise Pedagogika a psychologie:
  PhDr. Sodomková Soňa (So)
  Mgr. Šimková Dagmar (Šm)
  Mgr. Štěpánová Iva (Št)
  Mgr. Müller Richard (Ml)
  Mgr. Hřebcová Vlasta (Hř)
  Mgr. Saqua Pavel (Sq)
  Mgr...

 • Matýskovo odpoledne

  16.06.2017 - 18:56

  Ve středu 14. června 2017 se na půdě naší školy uskutečnilo Matýskovo soutěžní odpoledne, které bylo tečkou za XXI. ročníkem tohoto matematického korespondenčního semináře pro žáky 4. – 5. tříd základních škol regionu. Letošního ročníku se průběžně účastnilo na dvě stě...

 • Pěvecký sbor KOS převzal ocenění Pardubického kraje

  18.05.2017 - 14:53
  Pěvecký sbor KOS převzal ocenění Pardubického kraje

  Na slavnostním večeru ve Východočeském divadle převzali nejvyšší krajská ocenění laureáti za rok 2016. Ve čtvrtém ročníku odhlasovali krajští zastupitelé čtyři Ceny Michala Rabase za záchranu a pět Cen za zásluhy o Pardubický kraj. Jednu z nich...

 • Krajské kolo SOČ

  12.05.2017 - 13:57

  Rozvojový program Excelence středních škol podporuje Středoškolskou odbornou činnost.

  Dne 11.5.2017 se účastnili krajského kola SOČ tři žáci naší školy.

  Barbora Motlová (S3.B) - Lapbook; obor. č. 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie (ved. práce Mgr. M. Skočílková...

 • Výzva k předložení cenové nabídky

  02.05.2017 - 15:26

  Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22 jako zadavatel, vyzývá uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ( dále i „zakázku“), a to na výrobu, dodávku a montáž vybavení místnosti: „POČÍTAČOVÁ UČEBNA“

 • Projekt E-Bezpečí na Pajdáku

  28.04.2017 - 14:17

  V uplynulém měsíci se na Pedagogické škole Litomyšl uskutečnila pro žáky střední školy zajímavá a nutno dodat také aktuální přednáška na téma kyberšikany. S mladými lidmi diskutovaly lektorky z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc Jana Kasáčková a Pavla Střílková. Obě jmenované jsou...

 • KOSáci zabodovali na Mezinárodním sborovém festivalu SLOVAKIA CANTAT - Bratislava 20. - 23.4. 2017

  23.04.2017 - 08:57

  Ve dnech 20. - 23. 4. 2017 se v Bratislavě uskutečnil jubilejní 10. ročník Mezinárodního sborového festivalu SLOVAKIA CANTAT, na kterém soutěžilo 19 sborů ze sedmi zemí světa, tedy více než 600 zpěváků. Festivalu, který je největším sborovým setkáním na Slovensku, se zúčastnil také domácí...

Stránky