Činnosti předmětové komise

30.03.2007 - 00:00
ipravuje během školního roku řadu tělovýchovných kurzů – turistický, lyžařský, plavecký a cyklistický.
Organizuje blokovou výuku některých vybraných předmětů a modulů – sporty a pobyt v přírodě, sporty vyžadující zvláštní materiální a klimatické podmínky. Konkrétně jde o výuku související převážně s těmito činnostmi – surfování, kanoistika, prožitková pedagogika, tenis a netradiční sporty.
Pravidelně se zúčastňuje s vybraným družstvem středoškolských soutěží v atletice, gymnastice, plavání, volejbalu, basketbalu a florbalu. Některá okresní nebo krajská kola těchto soutěží sama pořádá.
Stará se o činnost školního sportovního klubu Kupele.
Organizuje a koordinuje volnočasové aktivity na škole, které se odehrávají v odpoledních hodinách po výuce. Jedná se o zájmovou tělesnou výchovu, sportovní kroužky a cvičení v posilovně.
Pořádá vzdělávací a poznávací exkurze. Mezi tradiční patří návštěva obchodní akademie v Jánských lázních související se sportovními aktivitami tělesně postižených. Pro tělovýchovné obory dochází v poslední době k návštěvám Lanových center Proud.
Podílí se na přípravě programu studentských slavností Majáles. Většiny sportovních akcí se aktivně účastní, dvě velké samostatně organizuje – Fit Lady Majáles, Experience Floorball Cup.
Pravidelně doplňuje a aktualizuje školní odbornou literaturu týkající se tělesné výchovy v rámci svého kabinetu i knihovny při informačním centru školy. Stejné činnosti souvisí také s používanými tělovýchovnými pomůckami.