Činnosti předmětové komise

30.03.2007 - 00:00
Spolupracuje se smíšeným pěveckým sborem KOS při VOŠ a SPgŠ. Podílí se na přípravě koncertních a soutěžních vystoupení, organizuje výchovné koncerty pro školy v Litomyšli a v okolí. Pořádá vzdělávací akce typu pracovních dílen a workshopů. Dále pořádá kulturně výchovné a poznávací zájezdy a exkurze. Jedná se o návštěvy koncertů, zájezdy na operní a baletní představení, muzikály, poznávací exkurze do významných hudebních památkových center a podobně.
Podílí se aktivně na přípravě majálesového programu. Aktualizuje školní hudebně odbornou literaturu v rámci kabinetu a studovny v informačním centru.