Činnosti předmětové komise

26.09.2012 - 00:00
Členové komise cizích jazyků koordinují mezinárodní spolupráci VOŠP a SPgŠ Litomyšl s partnerskými školami v zahraničí (výměna studentů s německou školou ve Wandlitz, projekt Leonardo da Vinci) – více se dozvíte v sekci  spolupráce se zahraničím. Tyto aktivity významně přispívají k rozvoji jazykových kompetencí žáků a studentů.
Jazykově talentovaní žáci navštěvují cizojazyčná divadelní představení, která pro ně členové komise zajišťují, a  účastní se za podpory vyučujících konverzačních soutěží (tzv. olympiád).

Přílohy: