Významné akce

17.04.2007 - 00:00

Na VOŠP a SPgŠ Litomyšl byla v souvislosti se začleněním mezi přidružené školy UNESCO realizována už celá řada akcí. Mezi ty nejvýznamnější patří např. festivaly tvořivosti  a Týdny škol UNESCO.

 
 
 
 
 
 

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola v Litomyšli jako přidružená škola UNESCO ve spolupráci s Městským úřadem Litomyšl, Střediskem výchovy k lidským právům UK Praha, Humanitas Profes o.,p.,s. Praha a Amnesty International pořádala ve dnech 18. a 19. 11. 1999 k 10. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte festival tvořivosti mládeže zaměřený k tomuto tématu. Na pořádání festivalu se dále podílel Český výbor UNICEF, Česká komise pro UNESCO a Česká sekce DCI. Mezi hosty festivalu byli i zástupci partnerských škol z Německa a Nizozemí.
Festivalu se zúčastnili zástupci 28 škol i jiných institucí (např. postižené děti z Jánských Lázní, děti z přidružených škol UNESCO, uprchlických táborů, ze škol s národnostními menšinami, rómské děti apod.) ve věku od 14 do 18 let.
Byly vypsány čtyři soutěžní kategorie - hudební, literární, výtvarná a dramatická. Jednotlivé kategorie hodnotili odborní porotci, kteří účastníky rozdělili podle výkonů do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Hodnotila se nejen umělecká úroveň, ale i způsob dodržení tématu a originalita.
V rámci festivalu byla na půdě školy instalována výstava výtvarných prací žáků pořádající školy.
18. 11. večer proběhlo vyhlášení výsledků v Kongresovém sále zámku Litomyšl, kde se prezentovala i nejlepší vybraná díla. Zde vystoupili s projevy zástupci spolupořádajících organizací. Mezi nimi přednesl svůj příspěvek i ředitel kanceláře vysoké komisařky OSN komise pro uprchlíky Jean Claude Concolato. Po vyhlášení se konal společenský večer ve Sloupovém sále zámku.
19. 11. se celé dopoledne pracovalo v dílnách zaměřených k jednotlivým kategoriím, kam se mohli jednotliví účastníci přihlásit podle vlastního zájmu.
Cílem festivalu bylo především důstojným způsobem připomenout desáté výročí Úmluvy o právech dítěte a rozšířit povědomí o ní, dále předvést umělecké schopnosti a dovednosti jednotlivých účastníků a způsob přizpůsobení uměleckého díla danému tématu.
Účastníci festivalu prožili v Litomyšli dva dny, na které budou, podle jejich vyjádření, dlouho vzpomínat. My všichni, kteří jsme se podíleli na organizačním zajištění festivalu, jsme přesvědčeni, že dětská práva uplatní nejen v soutěžích, ale i v osobním životě. Více informací o festivalu  zde. Fotografie z festivalu
 

 

 

Ve dnech 21. – 22. listopadu 2002 se ve VOŠP a SPgŠ Litomyšl konala 2. ročník festivalu „Dítě a jeho práva“ pořádaný VOŠP a SPgŠ Litomyšl k přijetí dokumentu Úmluvy o právech dítěte na téma „Svět vhodný pro děti“. Záštitu nad festivalem převzala Česká komise pro UNESCO a hejtman Pardubického kraje ing. Roman Línek.
Festival pokračoval v nasazeném trendu festivalu předchozího. Pro účastníky byly vytvořeny věkové kategorie 12-15 let, 16-20 let a kategorie pro děti ze speciálních škol. Byly vyhlášeny soutěžní kategorie: literární (poezie a próza), výtvarná, dramatická a hudební. Na festival byly pozvány především přidružené školy UNESCO. Dále pak speciální školy Pardubického kraje, uprchlické tábory, zastupitelé národnostních menšin a také partnerské školy VOŠP a SPgŠ ze zahraničí.
21. listopadu proběhly soutěžní přehlídky všech vypsaných kategorií. Večerní vyhlášení výsledků na zámku v Litomyšli bylo tradičním vrcholem. Úroveň zúčastněných soutěžících byla vysoká a bylo nesmírně těžké vybrat ty nejlepší.
22. listopad byl věnován pracovním dílnám. Každý účastník si mohl vybrat dílnu podle svého zájmu či zaměření. V dílnách se mohli zabývat zdobením drobných předmětů pomocí drátkování či ubrouskovou technikou, naučit se vázat knihy, případně si zhotovit ex libris, vyzkoušet si hudebně pohybové hry, problémově orientované hry a cvičení, činnosti zaměřené na vnímání rytmu hudby a v neposlední řadě i dramatickou dílnu s výchovou představenou na půdě indiánského kmene.
Celý festival se po celé dva dny nesl ve velmi přátelském duchu a zanechal ve všech zúčastněných příjemné pocity. 
    

 
Týden škol UNESCO 2005 – Fyzika kolem nás
  

Fyzika může studenty i pobavit

V týdnu od 11. do 15. dubna se konala akce s názvem Týden škol UNESCO, do níž se zapojila i Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola Litomyšl. Přednáška na téma fyzika kolem nás se uskutečnila ve středu 13. dubna. Určena byla pro studenty prvních ročníků střední školy.
Záměr byl zcela jasný – „zlidštit“ a přiblížit tuto exaktní a neoblíbenou vědu. Nesnadného úkolu se ujal pedagog z nedalekého Gymnázia v Moravské Třebové Bohumil Vacek. Volba to byla více než zdařilá. Zkušenému kantorovi se podařilo studenty nejenom zaujmout, pobavit, ba dokonce i získat ke spolupráci. „Dal jsem velký prostor některým časově náročnějším pokusům, na něž se běžně při vyučování nedostane,“ skromně komentoval ohlas účastníků akce Bohumil Vacek.
Takže tentokráte mohli dychtiví posluchači zapomenout na ebonitovou tyč a liščí ohon, ke slovu se dostal například obyčejný vařič, provázek a kostka ledu. Desítky očí pak již jen sledovaly, jak provázek prostupuje ledem, aniž jej rozdělí na dvě poloviny. Obdobnými, divácky atraktivními pokusy, zkušený pedagog rozhodně nešeřil.
Beseda se zařadila mezi akce, kterým bezesporu sluší nálepka „zdařilá“ a jestliže se podařilo v některém vědychtivém srdéčku studenta litomyšlské pedagogické školy překonat strach z neoblíbeného předmětu, pak akce splnila svůj smysl. 
 
 
Týden škol UNESCO 2006 – Země v našich rukou
 

 V prvním dubnovém týdnu se uskutečnila v rámci akce Týden škol UNESCO výstava, kterou uspořádala Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl. Organizátoři ji nazvali Země v našich rukou.
Expozice měla několik částí – panelovou prezentaci, výtvarné práce, metodické pomůcky a seminární práce.
Instalované panely byly zaměřeny na Den Země a Den vody, kterým věnovali pozornost zejména starší návštěvníci. Zaujaly je hlavně informace týkající se globálního oteplování, hladomoru či kácení deštných pralesů. V další části výstavy byly instalovány metodické pomůcky pro děti z mateřských škol.
Tematicky byly zaměřeny na dětská práva a povinnosti, ale také na bezpečnost, v duchu hesla „člověče nezraň se.“ Mezilidské vztahy očima studentů Vyšší odborné školy pedagogické zachytily seminární práce zaměřené především na problematiku rasismu a antisemitismu. Z jejich dílny pocházely rovněž výtvarné práce inspirované názvem samotné výstavy – Země v našich rukou. Celou expozici pak dokreslovaly malířské výtvory dětí z mateřinek, které výtvarně zachytily své povinnosti. 

 

 
Týden škol UNESCO 2007– (Ne)moc médií
 
Exkurze studentů do Českého rozhlasu Pardubice
 
Málokdo z nás má možnost nahlédnou pod pokličku mediální tvorby. Na naší škole se nám ale taková možnosti naskytla. Dne 16. 3. 2007 se studenti třetího ročníku (žáci pedagogického lycea) v rámci předmětu humanitní studia vydali na exkurzi do budovy Českého rozhlasu v Pardubicích. Díky nevšednímu zážitku si mohli studenti „osahat“, jak probíhá práce v jednom z našich nejvýznamnějších rozhlasových médií.
V první části byli studenti seznámeni se základními informacemi o rádiu. Kolem nás byli pracující redaktoři, kteří měli na hlavách sluchátka a pracovali se zvukovými stopami, které tak připravovali do vysílání. Nevěřili by jste, kolik lidí se vejde do tak malé budovy. Redaktorskou práci nám přesněji popsala vedoucí zpravodajské směny Mgr. Drahomíra Bačkorová. Vybrala náhodný rozhovor a ukazovala nám triky střihačských programů. Poté jsme se přesunuli do studia, odkud právě probíhalo vysílání a my jsme tak spatřili práci moderátora v „živé akci“. Přes jeho rameno jsme pozorovali jeho umění v Cart Masteru(program v rádiích, z kterého se pouští hudba a znělky – pravá ruka moderátora). Poté jsme přešli do konferenční místnosti, kde byla připravená krátká prezentace rádia, kde se studenti dozvěděli něco málo o historii Českého rozhlasu a jeho vysílání, ale také o současném programovém schématu a jeho dceřinných stanicích(bližší info na: http://www.rozhlas.cz/pardubice/ ). Nejzajímavější částí se stal poslech rozhlasové hry s názvem „Cesta do Laponska“. Náhle zhasly světla a my jsme vnímali pouze hlasy herců a zajímavé zvuky. Bylo to příjemné. Osvobodili jsme naší fantazii a mohli si představovat herce a prostředí, ve kterém se děj odehrává. Po poslechu následovala beseda s tvůrci a hlavními protagonisty hry. V živé diskusi se tak hovořilo a pocitech posluchačů, nadšení, zklamání ze hry a každý si tak mohl vyjádřit svůj názor. Strhla se tak bezmála hodinová debata, kde se řešily převážně výhody rozhlasových her a jejich nenahraditelná atmosféra. Zároveň byl poslech jakousi motivací k nezavrhování Českého rozhlasu mladou generací a naopak nejnovější vymoženost - stahování některých pořadů přes novou technologii podcastingu. Tím naše prohlídka skončila a my se plní dojmů vydali na cestu domů...