UNESCO

11.11.2015 - 00:00

Přidružené školy UNESCO jsou zamýšleny jako instituce, které propagují ideály a principy UNESCO na poli výchovy a vzdělávání prostřednictvím zcela konkrétních - pilotních - projektů ekologických, lidskoprávních, multikulturních či zaměřených na ochranu kulturního dědictví a šíření informací o fungování systému OSN.

Od roku 1996 jsme byli na základě projektu Pedagogická interpretace Úmluvy o právech dítěte zařazeni do Systému přidružených škol UNESCO ( certifikát, osvědčení). Od té doby škola organizuje aktivity týkající se práv dítěte. Pořádáme semináře poukazující na potřebu omezování negativních jevů ve společnosti, snažíme se o aplikaci dílčích projektů do praktické činnosti, zapojujeme se do celostátních humanitárních akcí, například Pomozte dětem, Adopce na dálku, Kytičkový den, Bílá pastelka a podobně. V souvislosti s těmito akcemi a informacemi o lidských právech hledali žáci i vyučující pro svou práci vhodnou hranici mezi právem a povinností: "Právo není jen neomezená svoboda, jak se mnozí mladí domnívají." - "Jeho právo končí tam, kde začíná právo druhého." - "Nemohou mít jen práva, ale také povinnosti." Různé názory, různá výchovná realizace. Ale velká snaha nabídnout žákům možnost samostatné práce, uplatnit se, sdělit názor, či prosadit se určitě byla.