Studenti navštívili Muzeum romské kultury v Brně

18.01.2008 - 00:00

Ve čtvrtek 19.12. 2007 se žáci 2. a 3. ročníku, studující humanitní studia a hudební výchovu, zúčastnili exkurze do Muzea romské kultury v Brně. Cesta autobusem trvala sice dlouho, ale myslím si, že stála za to.

Přednášku o Romech vedl Mgr. Schuster. Nevynechal snad žádný detail. Seznámil nás s původem Romů i jejich těžkým životem. Avšak si myslím, že druhá část naší návštěvy byla pro nás studenty zajímavější. Se dvěma průvodkyněmi jsme se přemístili do místnosti stálé expozice, kde byly zobrazeny romské tradice, řemesla a umění. Následně jsme se rozdělili do šesti skupin. Každá získala potřebné podklady pro plnění zadaného úkolu, ty si během 15 minut měla nastudovat. Po uplynutí limitu, vybraní zástupci prezentovali studie z okruhů: móda, řemesla, náboženství, bydlení, umění, rodina, aj. Pár minut nám zbývalo na to, abychom se podívali do místnosti věnované Romům padlých v koncentračních táborech. Celý prostor působil velice smutně díky černé barvě, do níž byl laděn a samozřejmě i kvůli stresujícím záznamům minulosti, které  zobrazoval. Poslední část prohlídky nás obeznámila se zvyky spojenými s přicházejícím vánočním časem.

Myslím, že tento den nám byl velikým přínosem a zároveň i zpestřením výuky.