Školní jídelna Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy v Litomyšli

10.11.2015 - 00:00

Základní informace

Školní jídelna připravuje pro strávníky celodenní stravu, která musí uspokojit dva základní požadavky, a to pestrost jídla a především chuť. Školní strávníci mají možnost výběru ze tří druhů obědů. Každý den nabízíme dva druhy nápoje a jednotnou polévku. Při obědě je k dispozici doplňkový prodej zeleninových a ovocných salátů. Pro ubytované strávníky je dále připravována snídaně a večeře.

Při poskytování stravovacích služeb bereme v úvahu, že můžeme ovlivnit správné jídelní návyky našich strávníků. Abychom zajistili vyváženost stravy, je pravidelně sestavován spotřební koš potravin, které byly použity k přípravě pokrmů. Dodržujeme stanovená pravidla ve spolupráci se státními orgány a neustále kontrolujeme jejich plnění.

Stravné a ubytování je inkasováno zálohovou formou k 25.dni v měsíci, a to vždy měsíc dopředu, z bankovních účtů strávníků nebo jejich rodičů. Žák je vždy k datu inkasa zálohy automaticky přihlášen  na stravu následujícího měsíce. Žáci si objednávají stravu pomocí bezkontaktního elektronického čipu. Výběr stravy si mohou sami upravit na objednávkovém panelu ve školní jídelně nebo pomocí jakéhokoli počítače, který je připojen k internetu.

Aktuální ceny stravy

studenti snídaně 30 Kč
  oběd 38 Kč
  večeře 37 Kč
cizí strávníci oběd 90 Kč