Projekt E-Bezpečí na Pajdáku

28.04.2017 - 14:17

V uplynulém měsíci se na Pedagogické škole Litomyšl uskutečnila pro žáky střední školy zajímavá a nutno dodat také aktuální přednáška na téma kyberšikany. S mladými lidmi diskutovaly lektorky z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc Jana Kasáčková a Pavla Střílková. Obě jmenované jsou zapojeny do Projektu E-Bezpečí, což je národní edukační, výzkumný a intervenční projekt zaměřený na prevenci v oblasti rizikového chování ve virtuálních prostředích, zejména na internetu. Zaměřuje se především na kyberšikanu, kybergrooming, sexting a další rizikové jevy. „Cílovou skupinou jsou pro nás nejčastěji děti a mládež, protože to je skupina, která je velmi snadno manipulovatelná,“ uvádí k přednášce Pavla Střílková a dodává: „nicméně v každém věku hrozí určitá rizika, takže máme projekty určené například i pro pedagogy či seniory.“ Projekt E-Bezpečí proškolil již více než 150 škol v rámci celé České republiky. Pedagogická škola Litomyšl se již řadí k těm, které jsou nejenom proškolené, ale kde problematice rizikových jevů ve virtuálním prostředí je věnována velká pozornost.

Zuzana Fruniová