Ohlédnutí za kurzem Chůva pro děti

12.01.2017 - 11:00

6. ledna byl závěrečnou zkouškou úspěšně završen rekvalifikační kurz Chůva pro děti (do zahájení školní docházky). Na VOŠP a SPgŠ Litomyšl probíhal již potřetí. Účastnice v tomto 160hodinovém vzdělávacím kurzu získaly nové dovednosti a kompetence v oblasti péče o děti a staly se „profesionálními chůvami“. Dokazuje to i osvědčení pro výkon chůvy samostatně pečující o děti v období do zahájení povinné školní docházky v soukromé domácnosti nebo v dětských skupinách, v rodinných či mateřských centrech, které si všech 33 nově kvalifikovaných chův odneslo domů.

Kurz tvořily teoretické i praktické bloky výuky a jeho absolventky získaly poznatky v oblasti zásad bezpečnosti a prevence úrazů, první pomoci dítěti, ošetřování nemocných dětí, hygienických návyků, zásad správného životního stylu. Dále se naučily uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dětí, řešit nepříznivé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska, uplatňovat znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi, dodržovat etické principy při práci chůvy a vést dítě k morálním hodnotám, orientovat se v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy a dodržovat provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Na přiložených fotografiích lze nahlédnout, jaká panovala atmosféra u závěrečných zkoušek. Účastnicím přejeme mnoho úspěchů v profesním i osobním životě a také mnoho příkladně odchovaných dětí!