Novinky

 • Významné akce

  17.04.2007 - 00:00

  Na VOŠP a SPgŠ Litomyšl byla v souvislosti se začleněním mezi přidružené školy UNESCO realizována už celá řada akcí. Mezi ty nejvýznamnější patří např. festivaly tvořivosti a Týdny škol UNESCO.

 • Předměty/moduly patřící pod danou komisi

  04.04.2007 - 00:00

  Vyšší odborná škola
  Tělesná výchova (TEV), Metodika tělesné výchovy (MTV), Zdravotní tělesná výchova (ZDT), Taneční průprava (TAP), Teorie tělesné kultury (TTK), Zdravotní a tělovýchovná propedeutika (ZTP), Gymnastika (GYM), Atletika (ATL), Sportovní hry (SPH), Moderní formy gymnastiky (...

 • Předměty / moduly patřící pod danou komisi

  04.04.2007 - 00:00
  Vyšší odborná škola Hudební výchova (HUV), Metodika hudební výchovy (MHV), Hra na hudební nástroj (HHN), Pěvecká a instrumentální praxe (PIP), Hudební výchova a harmonie (HAH), Dějiny hudby a hudebních forem (DHF) Střední škola Hudební výchova s metodikou (HVM), Hra na hudební nástroj (HHN),...
 • Činnosti předmětové komise

  30.03.2007 - 00:00
  Př ipravuje během školního roku řadu tělovýchovných kurzů – turistický, lyžařský, plavecký a cyklistický. Organizuje blokovou výuku některých vybraných předmětů a modulů – sporty a pobyt v přírodě, sporty vyžadující zvláštní materiální a klimatické podmínky. Konkrétně jde o výuku související...
 • Činnosti předmětové komise

  30.03.2007 - 00:00
  Spolupracuje se smíšeným pěveckým sborem KOS při VOŠ a SPgŠ. Podílí se na přípravě koncertních a soutěžních vystoupení, organizuje výchovné koncerty pro školy v Litomyšli a v okolí. Pořádá vzdělávací akce typu pracovních dílen a workshopů. Dále pořádá kulturně výchovné a poznávací zájezdy a exkurze. Jedná se o návštěvy koncertů, zájezdy na operní a baletní představení, muzikály, poznávací exkurze do významných hudebních památkových center a podobně. Podílí se aktivně na přípravě majálesového programu. Aktualizuje školní hudebně odbornou literaturu v rámci kabinetu a studovny v informačním centru.
 • Činnosti předmětové komise

  30.03.2007 - 00:00
  Pořádá exkurze do zařízení pro děti se specifickými potřebami. Organizuje a zabezpečuje celostátně zaměřené akce pro pomoc dětem s postižením, např.: Bílá pastelka, Světluška, Svátek s Emilem apod. Spolupracuje se Speciální školou Svítání v Pardubicích, Mateřskou školou a Základní školou v Kyjově,...
 • Nabídka služeb

  29.03.2007 - 00:00
  stravování Kuchyň je v provozu, přihlásí-li se ke stravování minimálně 40 osob, maximální kapacita kuchyně je 500 jednotlivých jídel denně, kapacita jídelny – 120 míst + letní terasa. ubytování V nové ubytovací části je k dispozici 60 dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím, dva pokoje jsou...
 • Mezinárodní spolupráce Litomyšl – Wandlitz

  15.03.2007 - 00:00
  Začátek kontaktů
  Prostřednictvím Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem navázala naše škola v dubnu 2005 první kontakty se školou Obestufenzentrum Barnim, Abteilung 3, Standort Wandlitz – Berufschule für sozialpflegerische Berufe, Fachschule für Sozialwesen, Fachoberschule...
 • Historie školy

  14.03.2007 - 00:00

  Litomyšlské Paedagogium se pyšní již staletou historií a její počátky sahají až do habsburské monarchie.

  Do roku 1905 vychovávaly v českých zemích budoucí učitelky pouze dva státní ústavy, v Praze a Brně a několik klášterních škol, které však...

 • COMENIUS 1

  14.03.2007 - 00:00

  VOŠP a SPgŠ Litomyšl se v letošním školním roce (2006/2007) zapojila do tříletého programu Evropské unie Comenius1. „From Their Past, Our Future“ ( „Z jejich minulosti vychází naše současnost“). Do projektu je zapojeno 5 zemí - Španělsko, Polsko, Francie, Skotsko a Česká republika. Společným komunikačním jazykem všech účastníků je angličtina.

Stránky