Novinky

 • Studenti navštívili Muzeum romské kultury v Brně

  18.01.2008 - 00:00

  Ve čtvrtek 19.12. 2007 se žáci 2. a 3. ročníku, studující humanitní studia a hudební výchovu, zúčastnili exkurze do Muzea romské kultury v Brně. Cesta autobusem trvala sice dlouho, ale myslím si, že stála za to.

  Přednášku o Romech vedl Mgr. Schuster. Nevynechal snad žádný detail....

 • Žáci partnerské školy z Wandlitz prožili v Litomyšli zajímavý týden

  16.10.2007 - 00:00
  Mezinárodní výměna žáků partnerských škol Litomyšl – Wandlitz

  Litomyšl 7. 10. – 13. 10. 2007

  V uvedeném termínu navštívila naši školu dvacetičlenná delegace (18 studentů a doprovod paní Angela Wucherpfennig a Christiane Tank) z partnerské Fachschule...

 • Akreditace

  11.10.2007 - 00:00
 • Setkání partnerských škol ve Francii ve dnech 25. – 30. dubna 2007

  03.07.2007 - 00:00
  Dne 25.4. – 30.4. 2007 proběhlo druhé setkání partnerských škol v rámci projektu „From their past comes our future „.

  Tentokrát se setkali učitelé z pěti partnerských škol a jejich žáci ve městečku Saint Witz, které leží v blízkosti Paříže. Organizátorem celé akce byla střední škola Lycée...

 • Významné akce

  17.04.2007 - 00:00

  Na VOŠP a SPgŠ Litomyšl byla v souvislosti se začleněním mezi přidružené školy UNESCO realizována už celá řada akcí. Mezi ty nejvýznamnější patří např. festivaly tvořivosti a Týdny škol UNESCO.

 • Předměty/moduly patřící pod danou komisi

  04.04.2007 - 00:00

  Vyšší odborná škola
  Tělesná výchova (TEV), Metodika tělesné výchovy (MTV), Zdravotní tělesná výchova (ZDT), Taneční průprava (TAP), Teorie tělesné kultury (TTK), Zdravotní a tělovýchovná propedeutika (ZTP), Gymnastika (GYM), Atletika (ATL), Sportovní hry (SPH), Moderní formy gymnastiky (...

 • Předměty / moduly patřící pod danou komisi

  04.04.2007 - 00:00
  Vyšší odborná škola Hudební výchova (HUV), Metodika hudební výchovy (MHV), Hra na hudební nástroj (HHN), Pěvecká a instrumentální praxe (PIP), Hudební výchova a harmonie (HAH), Dějiny hudby a hudebních forem (DHF) Střední škola Hudební výchova s metodikou (HVM), Hra na hudební nástroj (HHN),...
 • Činnosti předmětové komise

  30.03.2007 - 00:00
  Př ipravuje během školního roku řadu tělovýchovných kurzů – turistický, lyžařský, plavecký a cyklistický. Organizuje blokovou výuku některých vybraných předmětů a modulů – sporty a pobyt v přírodě, sporty vyžadující zvláštní materiální a klimatické podmínky. Konkrétně jde o výuku související...
 • Činnosti předmětové komise

  30.03.2007 - 00:00
  Spolupracuje se smíšeným pěveckým sborem KOS při VOŠ a SPgŠ. Podílí se na přípravě koncertních a soutěžních vystoupení, organizuje výchovné koncerty pro školy v Litomyšli a v okolí. Pořádá vzdělávací akce typu pracovních dílen a workshopů. Dále pořádá kulturně výchovné a poznávací zájezdy a exkurze. Jedná se o návštěvy koncertů, zájezdy na operní a baletní představení, muzikály, poznávací exkurze do významných hudebních památkových center a podobně. Podílí se aktivně na přípravě majálesového programu. Aktualizuje školní hudebně odbornou literaturu v rámci kabinetu a studovny v informačním centru.
 • Činnosti předmětové komise

  30.03.2007 - 00:00
  Pořádá exkurze do zařízení pro děti se specifickými potřebami. Organizuje a zabezpečuje celostátně zaměřené akce pro pomoc dětem s postižením, např.: Bílá pastelka, Světluška, Svátek s Emilem apod. Spolupracuje se Speciální školou Svítání v Pardubicích, Mateřskou školou a Základní školou v Kyjově,...

Stránky