Mezinárodní spolupráce 2013/2014

28.05.2014 - 00:00

Ve školním roce 2013 – 2014 proběhla spolupráce ve dvou rovinách. Navazujeme na výborné zkušenosti z minulých let a pokračujeme ve vzájemné výměně žáků i podpoře odborných praxí našich studentů v Německu.

1. Výměna žáků Náš projekt se uskutečnil v plánovaných termínech 09. 09. – 13. 09. 2013 (Schlaubetal) a 24. 11. – 30. 11. 2013 (v Litomyšli). Zúčastnilo se ho aktivně 50 českých a německých žáků a studentů. Hlavním mottem letošního ročníku bylo heslo „Spolu a ne vedle sebe“. Žáci a studenti si měli během společných aktivit v průběhu celého týdne vyzkoušet pocity člověka s hendikepem v různých situacích, získat nové zkušenosti a učit se tvořit tým. Hlavní důraz byl kladen na prvky prožitkové pedagogiky, důvěry i sebedůvěry, zodpovědnosti a podobně. Mezi zajímavé činnosti patřily například lezení na bedny s jištěním lanem, lukostřelba, slepecká karavana či noční hra. Od druhé poloviny pobytu se žáci rozdělili do čtyř smíšených skupin a každá připravila divadelní scénku na téma „Spolu a ne vedle sebe“. Měli jsme i diváky – žáky čtvrtých tříd základní školy, kteří byli v Jugendherberge ve Schlaubetal na škole v přírodě. Naše vystoupení bylo dětmi nadšeně přijato.

Ve dnech 24. 11. – 30. 11. 2013 naše škola hostila dvacetičlennou skupinu žáků z partnerské školy v německém Barnim, kterou doprovázely kolegyně Kerstin Spindler a Cornelia Zarske. Jednalo se o druhou část našeho projektu oboustranné výměny žáků a studentů. Na programu byly hospitace ve výuce, návštěvy mateřských škol Lidická, Zámecká a Vertex, dvou základních škol a školních družin a některých kulturních institucí našeho města. Němečtí partneři vysoko hodnotili úroveň zejména našich výchovných předmětů – výtvarné, hudební a tělesné výchovy a nadšeni byli hudební výchovou. Naši studenti třídy S3.C pro ně připravili ukázkovou hodinu klasických českých „tanečních“, která se setkala rovněž s mimořádným úspěchem. Inspirativní byla rovněž návštěva Prahy, kde jsme navštívili Velvyslanectví BRD se zajímavou připomínkou nedávných dějin – uprchlíci z DDR v budově velvyslanectví. Poté prošli celé historické centrum ve smíšených česko-německých skupinkách. Naši partneři odjížděli domů, podle vlastních slov, s novými představami o životě v naší zemi a všichni shodně tvrdí, že toto rozhodně nebyla jejich poslední návštěva u nás.

2. Odborná pedagogická praxe Za pomoci organizace TANDEM (Program podpory odborných praxí) a naší partnerské školy absolvovaly ve dvou vlnách 4 studentky Vyšší odborné školy Litomyšl svou odbornou praxi v Německu. V období 3. 11. – 23. 11. 2013 získávaly zkušenosti z práce s dětmi v mateřské škole v Oranienburgu Andrea Stodolová (V3.C) a Kateřina Rybníčková (V3.A). Obě dostaly výborné hodnocení a přijely velmi spokojené s možností srovnání předškolní výchovy u nás a v Braniborsku. Ve dnech 6. – 27. 4. 2014 praktikovaly v Oranienburgu Lenka Mičková a Helena Egertová (obě V2.A). Lenka absolvovala první dva týdny v mateřské škole, Helena v domově pro lidi s mentálním hendikepem, poslední týden obě strávily na škole v přírodě v Neuglobsow, kde připravovaly program pro nejmladší školáky. I ony si přivezly z Německa vynikající hodnocení a přijely nadšené a plné zážitků.