Krajské kolo SOČ

12.05.2017 - 13:57

Rozvojový program Excelence středních škol podporuje Středoškolskou odbornou činnost.

Dne 11.5.2017 se účastnili krajského kola SOČ tři žáci naší školy.

Barbora Motlová (S3.B) - Lapbook; obor. č. 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie (ved. práce Mgr. M. Skočílková) - 2. místo

Patrik Nepraš (S3.B) - Jian-Pu-čínská číselná notace; obor č. 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby (ved. práce Mgr. D. Krčmářová) - 2. místo

Lenka Vaníčková (S4.C) - Film, jeho vliv a využití ve výchovně vzdělávacím procesu; obor č. 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

(ved. práce PhDr. S. Sodomková) - 2. místo

 

Věříme, že získané poznatky a zkušenosti z oblasti, které jste se poctivě věnovali, zúročíte i mimo soutěž SOČ.

Blahopřejeme k získaným výsledkům a přejeme mnoho dalších úspěchů ve studijním i osobním životě.                                                           ředitelství školy