Jazykově metodický kurz pro učitele angličtiny ve Velké Británii v rámci programu Erasmus+

20.11.2015 - 13:55

PROJEKT 2015-1-CZ01-KA101-013486 V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+

V červnu 2015 byl naší škole schválen projekt Jazykově metodický kurz pro učitele angličtiny ve Velké Británii v rámci programu Erasmus+. Dvě učitelky angličtiny, Mgr. Marie Fryaufová a Mgr. Monika Flídrová, tak získaly příležitost zúčastnit se dvoutýdenního kurzu, zaměřeného na rozvoj jazykových dovedností a metodiky výuky angličtiny. Své zkušenosti z kurzů a získané metodické poznatky prezentovaly na semináři, který se konal v naší škole a byl určený pro učitele všech vyučovaných jazyků. Obě prezentace z tohoto semináře jsou přístupné na stránkách školy.

Mgr. Marie Fryaufová: Jazykově metodický kurz pro učitele angličtiny 2015 Margate

Poslední dva týdny v srpnu jsem absolvovala metodický kurz pro učitele angličtiny ve městě Margate, hrabství Kent, ve Velké Británii. Kurz byl financován z programu Erasmus+. V jazykové škole „English in Margate“ bylo mnoho studentů, převážně mladých lidí z různých zemí Evropy.

Můj kurz obsahoval 60 hodin přímé výuky, to znamená 30 hodin týdně. Dopoledne jsem pracovala ve skupině se dvěma dalšími učiteli a lektorem Nigelem, odpoledne (kromě pátku) jsem měla individuální výuku s lektorkou Susan. Oba lektoři byli učitelé s mnohaletou praxí na různých typech škol. Nejpřínosnější, ale zároveň velmi náročné (pro mě i pro Sue) byly odpolední „face to face lessons“. Na druhou stranu jsme si užily i dost legrace, když jsme si prakticky zkoušely různé aktivity pro žáky - hry, soutěže, dramatizace a podobně.  

Výukové lekce byly zaměřeny na rozvoj všech dovedností, na které se u žáků zaměřujeme: fonetiku, gramatiku, slovní zásobu, reálie, četbu, využití médií. Seznámila jsem se s novými učebnicemi, odbornou literaturou, beletrií a internetovými zdroji pro čerpání materiálů.

Na závěr kurzu jsem obdržela Certifikát a Europass Mobility.

V odpoledních a večerních hodinách nabízela škola další dobrovolný program, zvláště pro studenty, kteří měli jen dopolední výuku. Především šlo o poznávání města a jeho pamětihodností, přístavu, knihovny nebo místních specialit. O víkendu jsme si mohli zaplatit výlet do vzdálenějších míst. Měla jsem možnost navštívit města Canterbury a Cambridge. Nejvíc se mi líbilo v Cambridge, protože jeden z učitelů, který zde několik let žil, nám dělal skvělého průvodce. I počasí bylo v tento den výjimečně krásné. Jediným mínusem bylo naše téměř tříhodinové stání v koloně aut, když jsme se vpodvečer vraceli domů a na dálnici došlo k nehodě.

V ostatních dnech bylo počasí typicky anglické - hodně foukalo a několik dní nepřetržitě pršelo. Úplný opak našeho letošního českého léta...

Pobyt v Anglii byl pro mě přínosný nejen z odborné stránky, ale i z lidského hlediska. Měla jsem možnost mluvit s lidmi různých národností; podívat se, jak Britové řeší problémy s ekologií, dopravou, čistotou města, anebo jak tráví svůj volný čas.

Je hezké se občas podívat na svoji zemi z ciziny, a je hezké být zase bezpečně zpátky doma.

Mgr. Monika Flídrová: Jazykově metodický kurz pro učitele angličtiny 2015 Exeter

Ve dnech 16. srpna až 29. srpna 2015 jsem se zúčastnila kurzu pro učitele angličtiny nazvaného Developing Oral Fluency in the Secondary English Language Classroom (Rozvoj ústního projevu v angličtině u středoškolských žáků). Kurz se konal ve škole International Projects Centre ve městě Exeter, které je považováno za srdce hrabství Devon na jihozápadě Anglie. Město oplývá bohatou historií, rozmanitým kulturním životem a krásnými parky a zahradami.

Kurz byl rozdělený na dopolední a odpolední hodiny, které vedl Greg Hancock, učitel s dlouholetou praxí s výukou angličtiny v různých částech světa. Hodiny byly zaměřeny převážně na praktické tipy do výuky angličtiny, např. různé způsoby využití příběhů ve výuce, netradiční diktáty, krátké oddychové aktivity, využití internetu ve výuce, atd. V hodinách zaměřených na jazykové zdokonalování jsme procvičovali hovorovou angličtinu a idiomy a rozšiřovali si slovní zásobu. Na závěr kurzu musel každý účastník připravit a předvést několik aktivit na zadané téma.

Součástí kurzu byla i prohlídka města Exeter a několik výletů po jihozápadní Anglii. Podívali jsme se do Národního parku Dartmoor, kde nám však mlha zabránila v delší túře. Navštívili jsme Jurské pobřeží s jeho malebnými přímořskými městy, a také historická města Wells a Bath. Při posledním výletě nám počasí dovolilo naplno si vychutnat romantický Tintagel na pobřeží Atlantiku.

Kurzu se zúčastnily učitelky angličtiny z několika zemí Evropy, se kterými jsem trávila hodně času i mimo vyučování.  S nimi jsem mohla probrat typické problémy při výuce angličtiny a porovnat vzdělávací systémy v ostatních evropských zemích.

Během kurzu jsem byla ubytovaná v milé hostitelské rodině na předměstí Exeteru. Díky tomu jsem měla více příležitostí mluvit s rodilými Angličany a poslechnout si jejich názory na současnou situaci v Británii i Evropě.

Na konci kurzu jsem obdržela Certifikát o absolvování kurzu a dokument Europass Mobilita. Kurz mi umožnil oživit mé jazykové dovednosti, načerpat novou motivaci do vlastních hodin angličtiny a seznámit se s lidmi z okolních zemí.
 

Přílohy: