Exkurze Vrchlabí a Jánské Lázně

28.03.2017 - 07:39

Exkurze TV 28.3.2017 – Vrchlabí a Jánské Lázně

Dne 28. 3. 2017 se studenti prvních ročníků oboru Speciální pedagog, zúčastnili vzdělávací exkurze ve Vrchlabí a Jánských Lázních.  Ve Vrchlabí studenti navštívili Dětský domov se školou. Zde měli možnost v rámci povídání s paní ředitelkou Mgr. Gabrielou Pohořalou, vznášet své dotazy ohledně problematiky vzdělávání a práce s dětmi svěřených do ústavní péče.

Druhá zastávka studenty zavedla do Jánských Lázní. Zde navštívili Obchodní akademii, odbornou školu a praktickou školu Olgy Havlové. Toto zařízení je určeno pro žáky s tělesným postižením, kteří mají ke studiu vytvořeny vynikající podmínky. Všechny budovy školy jsou samozřejmě bezbariérové, nachází se zde bazén, tělocvična, posilovna, internát či rehabilitační středisko. Každým rokem se účastníme ukázek výuky plavání, do kterých se opět zapojili i naši studenti.  Jedná se o specifickou činnost, která vede k seznámení dětí se základy plaveckých způsobů s ohledem na míru handicapu. Hlavním cílem plavání je osvojení si schopnosti pohybovat se ve vodě bez kompenzačních pomůcek, což má přímý dopad na posílení sebevědomí, nezávislého pohybu ve vodě a soběstačnosti. Dále se studenti seznámili s provozem a vybavením nové posilovny, která je opět přizpůsobena specifickým potřebám žáků školy.

Na závěr je třeba připomenou, že obě zařízení lze využít jako místo absolvování  pedagogické praxe v rámci studia na naší škole.

Mgr. Štěpán Kraj