Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

06.09.2018 - 00:00

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M) - další kurz bude probíhat ve školním roce 2019/20 (září-prosinec) 

Školní rok 2018/19: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

Termín závěrečné zkoušky: 3. a 4. 12. 2018; 10. a 11. 12. 2018; od 7:00hod. do 18:00hod.

PRVNÍ KONZULTACE KURZU CHŮVA K4.CH BUDE PROBÍHAT OD 8:00 DO 16:00 HOD. V PÁTEK 21. 9. 2018 A NÁSLEDNĚ V SOBOTU 22. 9. 2018 OD 8:00 DO 16:00 HOD. 

Plán konzultačních dnů: 5. a 6. 10., 12. a 13. 10., 19. a 20. 10., 2. a 3. 11., 9. a 10. 11., 23. a 24. 11 2018

Akreditovaný vzdělávací kurz pro získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je určen těm, kteří chtějí získat nové dovednosti a kompetence v oblasti péče o děti a získat osvědčení pro výkon chůvy samostatně pečující o děti v období do zahájení povinné školní docházky v soukromé domácnosti nebo v dětských skupinách, v rodinných či mateřských centrech a stát se tak profesionální chůvou.

Vstupní předpoklady střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zdravotní způsobilost uchazeče - uchazeč musí být zdravotně způsobilý (potvrzení od lékaře: schopna studia)
- uchazeč musí být bez logopedické vady (logopedické vyšetření lze domluvit na mobilu 737 521 951)
 Podmínky zdravotní způsobilosti jsou na www.nsp.cz
Výukový den

pátek a sobota od 8.00 do 16.00 hod. ve školním roce 2018/19

plán konzultací: 21. a 22. 9., 5. a 6. 10., 12. a 13. 10., 19. a 20. 10., 2. a 3. 11., 9. a 10. 11., 23. a 24. 11 2018

Rozsah studia 160 hodin včetně praxe
Ukončení kurzu 80% přítomnost v jednotlivých modulech (předmětech), splnění dílčích požadavků jednotlivých modulů (předmětů), závěrečná zkouška 3. a 4. 12. 2018 a 10. a 11. 12. 2018
Cena kurzu

6 000,- Kč (cena může být změněna vzhledem k počtu uchazečů, závěrečná zkouška je v ceně kurzu)

Pro studenty VOŠP Litomyšl: 3 000,- Kč (na základě uznání dosaženého vzdělání)

 

Profil absolventa rekvalifikačního kurzu 

 • Absolvent rekvalifikačního programu je schopen: 
 • dodržovat zásady bezpečnosti a prevence úrazů, 
 • poskytovat první pomoc dítěti/dětem, 
 • pečovat o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování, 
 • vést dítě k hygienickým návykům, 
 • uplatňovat zásady správného životního stylu podle věku dítěte, 
 • uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí, 
 • řešit nepříznivé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska, 
 • uplatňovat znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi, 
 • dodržovat etické principy při práci chůvy a vést dítě k morálním hodnotám, 
 • orientovat se v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy, 
 • dodržovat provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Bližší informace na telefonu: 737 521 951,
461 615 705, 461 614 550.

 

Přihlášky:

Vzor ke stažení zde.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: 
Petra Bednářová
VOŠP a SPgŠ Litomyšl
Komenského nám. 22
570 12 Litomyšl

Na základě vyplněné přihlášky, kterou nám pošlete a na základě úhrady poplatku, budete do kurzu zařazen/a. Částku ve výši 6 000,- Kč uhraďte převodem na účet 9125090207/0100 vedený u KB Litomyšl (VS: 1501, do poznámky: jméno uchazeče). Zápis a první konzultace bude probíhat v pátek 21. 9. 2018 od 8.00 v budově školy. Uchazeči přinesou ověřenou kopii maturitního vysvědčení, potvrzení od lékaře, zdravotní průkaz a event. zprávu od logopeda (logopedické vyšetření zajišťujeme v rámci první konzultace), přezuvky. 

 

PŘIHLÁŠKA K ZÁVĚREČNÉ ZKOUČCE Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Přílohy: