Zdravotní průkazy

01.08.2023 - 08:51

Zrušení potravinářských průkazů od 1.7.2023 

od 1.7.2023 se mění zákonem č. 167/2023 Sb. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Poměrně zásadní změnou je odebrání povinnosti mít zdravotní průkaz pro fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách při výrobě potravin, zpracování potravin nebo při uvádění potravin na trh.

Tímto zaniká povinnost zdravotních průkazů pro výkon práce, není tedy nadále již nutný pro pedagogickou praxi.

V Litomyšli 1.8.2023                                                                                           ředitelství školy