Ukázky testů

 • Ukázky písemných součástí přijímacích zkoušek do vyšší odborné školy

  14.03.2011 - 00:00

  Podmínkou přijetí do denního studia VOŠP je vyplněná přihláška, úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a lékařské potvrzení.

  Denní studium VOŠ - bez přijímacích zkoušek.

  Uvedené ukázky testů jsou pouze pro dálkové studium. V případě nižšího počtu uchazečů bude přijímací řízení pro dálkové studium zjednodušeno (bez přijímacích zkoušek).

  Písemné testy konají zájemci o kterékoliv zaměření.

  1. Osobnostní psychologický test (zjišťuje vztah ke zvolenému oboru)

  Skládá se ze 3 časově limitovaných částí: První část – (neverbální) test logické návaznosti


  Z 6 nabízených alternativ na pravé straně testu vyberete tu, jež podle Vás logicky navazuje a její číslo napište do prázdného okénka na levé straně testu.