SUPLOVÁNÍ

11.10.2021 - 14:00

Suplování 21. 10. 2021

Suplování 21. 10. 2021 - vyuč.

Suplování 20. 10. 2021

Suplování 20. 10. 2021 - vyuč.

Aktualizovaný předběžný rozvrh skupin-tříd ze dne 19. 10. 2021

Distanční vzdělávání studijní skupiny V, W2. A od 18. 10. 2021 do 26. 10. 2021 (včetně)

Distanční vzdělávání studijní skupiny V2. B do 22. 10. 2021 (včetně)

Distanční vzdělávání Šm, Du, Nv,Še - formu a čas výuky upřesní vyučující

Výuka volitelného modulu FAP v týdnu od 18. 10. 2021 zrušena a přesunuta na měsíc listopad.

Přeběžný rozvrh dálkového studia od 19. do 5. 11. 2021 - aktualizace v rámci předběžného rozvrhu skupin-tříd

Předběžný rozvrh volitelných modulů v týdnu od 18. 10. 2021

Studijní skupina V2. B - vedoucí studijní skupiny Še - od 11. 10. do 22. 10. 2021 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Še, Nv - distanční vzdělávání - zkrata u předmětu/modulu DISV místo učebny

DISV tříd/skupin - nutno sledovat! Formu a termín upřesní vyučující zajišťující distanční vzdělávání.

 

PLATBA ŠKOLNÉHO pro zimní semestr školního roku 2021/22

Platba do Nadačního fondu Pedagogické školy nejpozději do 30. 11. 2021

 

JARNÍ TERMÍN ABSOLUTORIA 2022

Odevzdání absolventské práce – do 30. 4. 2022

Splnění forem hodnocení a odevzdání dopsaného studijního průkazu nejpozději – do 27. 5. 2022

Převzetí posudků vedoucího a oponenta AP – 27. 6. 2022 (TŘÍDNÍ HODINA)

Rozpis absolutoria 30. 5. 2022

Studijní volno 30. 5. – 3. 6. 2021

Absolutorium od 6. do 10. 6. 2022