Složení předmětové komise tělesné výchovy

27.09.2017 - 00:00
předseda: Mgr. Kraj Štěpán (Kš)
členové: Mgr. Kusá Olga (Ku)
  Mgr. Leníček Stanislav (Le)
  Mgr. Saqua Pavel (Sq)
  Mgr. Junková Petra (Jk)
  Mgr. Pečinka Miloslav (Pe)