Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku - metodický průvodce

18.05.2015 - 00:00

V roce 2014 zahájila Jednota českých matematiků a fyziků práci na projektu "Manipulativní činnosti jako prostředek pro rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku", reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0111.
Projekt bude ukončen 30. 6. 2015.

V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) není matematická výchova zařazena jako samostatná vzdělávací oblast, je začleněna především do oblasti Dítě a jeho psychika. Obecné principy a myšlenkové procesy (třídění, porovnání, přiřazování, uspořádání apod.) se však objevují i v dalších vzdělávacích oblastech. Pro pedagogy PV je proto velmi obtížné přenést závazný obsah přímo k dětem tak, aby byl jasný dopad na jejich vzdělávání. Proto je třeba poskytnout pedagogům zcela konkrétní návody a doporučení jak v této situaci postupovat, optimálně prostřednictvím jejich kolegů, kteří jsou zárukou využitelnosti získaných poznatků v praxi. V rámci projektu byl odborníky z řad matematiků, pedagogů a psychologů proškolen lektorský tým aktivních pedagogů předškolního vzdělávání z celé České republiky.

V průběhu roku 2014 byla v rámci projektu připravena originální publikace Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku (editoři E. Fuchs, H. Lišková, E. Zelendová), kterou vám zde v plném rozsahu předkládáme.

Projekt je financován z ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Metodický průvodce ke stažení zde.

 

Přílohy článku D. Kroulíkové: Didaktické  prostředky

 

 

Přílohy: