PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VOŠP - DENNÍ STUDIUM

10.03.2018 - 13:19

PRODLOUŽENÝ TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO 8. 6. 2018 - denní studium.

Podmínkou přijetí do denního studia VOŠP je vyplněná přihláška, ověřená kopie maturitního vysvědčení, lékařské potvrzení a osobní účast na přijímacím řízení.

Uvedené ukázky testů, v záložce Zájemci o studium, jsou pouze pro dálkové studium. Denní studium VOŠ - bez přijímacích zkoušek.