PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VOŠP - DENNÍ STUDIUM

09.08.2018 - 11:19

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY  

DO 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro denní studium VOŠP je do 20. 8. 2018.

DO 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro denní studium VOŠP je do 30. 9. 2018 (respekt. do 31. 10. 2018)

30. 8. 2018 v 9:00 hod. - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro denní studium VOŠP 2. kolo - osobní účast nutná

Termín dalšího kola přijímacího řízení pro denní studium VOŠP: průběžně do 31. 10. 2018 (okamžitý nástup po dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení)

Výsledky přijímacího řízení VOŠP - 1.kolo

Podmínkou přijetí do denního studia VOŠP je vyplněná přihláška, úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, lékařské potvrzení a osobní účast na přijímacím řízení.