PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VOŠP - DENNÍ STUDIUM

30.05.2018 - 11:19

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY  

DO 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro denní studium VOŠP je do 20. 8. 2018. DO 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro denní studium VOŠP je do 30. 9. 2018 (respekt. do 31. 10. 2018)

Výsledky přijímacího řízení VOŠP - 1.kolo

Podmínkou přijetí do denního studia VOŠP je vyplněná přihláška, úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, lékařské potvrzení a osobní účast na přijímacím řízení.