Přijímací řízení na střední pedagogickou školu pro školní rok 2023/24

29.09.2022 - 14:20

Pro školní rok 2023/24 budou otevřeny dva studijní obory:

Pedagogické lyceum 78-42-M/03 (30 žáků) a Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 (60 žáků)

Ředitel školy zveřejňuje výsledkové listiny přijímacího řízení na obory Střední pedagogické školy.

Mapa: Přijímací řízení - Střední pedagogická škola - Výsledky.

Vzhledem k tomu, že ne všichni uchazeči potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku, zákonný zástupce může požádat o změnu rozhodnutí o nepřijetí ke studiu své dcery/syna k rukám ředitele školy.

Ředitel školy v rámci autoremedury (změny rozhodnutí) s ohledem na uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří neodevzdali zápisový lístek, může na základě výsledkové listiny vyhovět žádosti uchazeče, který v souladu se stanoveným pořadím nemohl být přijat z kapacitních důvodů, ale splnil podmínky přijímacího řízení.