PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DENNÍHO STUDIA VOŠP probíhá do 31. 10. 2019

12.09.2019 - 13:15

BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Obor vzdělání: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Zaměření: Speciální pedagogika, Předškolní pedagogika

PŘIJÍMÁNÍ STUDENTŮ DENNÍHO STUDIA - PRŮBĚŽNĚ DO 31. 10. 2019 (bez přijímacích zkoušek)

Kvlifikace absolventů Vyšší odborné školy pedagogické:

Zaměření Speciální pedagogika

učitel/ka mateřské školyjavascript:void('h2')

učitel/ka mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

vychovatel/ka

vychovatel/ka dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

pedagog volného času

asistent pedagoga

Zaměření Předškolní pedagogika

učitel/ka mateřské školy

vychovatel/ka

pedagog volného času

asistent pedagoga

 

Výsledky přijímacího řízení VOŠP denní studium - 2 kolo

Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek VOŠP - dálkové studium