PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DENNÍHO STUDIA NA VYŠŠÍ ODBORNOU ŠKOLU PEDAGOGICKOU pro školní rok 2020/21

04.09.2020 - 12:30

DENNÍ STUDIUM BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Přijímací řízení - DENNÍ STUDIUM - přijímaní uchazečů průběžně během měsíce září (739 633 620) do 31. 10. 2020

Obor vzdělání: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Zaměření: Speciální pedagogika, Předškolní pedagogika

PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ - DENNÍ STUDIUM NA VOŠP V PRŮBĚHU MĚSÍCE ZÁŘÍ  A ŘÍJNA - přihlášky osobně odevzdejte na studijním oddělení.

 

Kvalifikace absolventů Vyšší odborné školy pedagogické:

Zaměření  Speciální pedagogika

            Absolvent najde uplatnění jako:

 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních, určených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních,
 • pedagog volného času  nebo vychovatelka ve školách a školských zařízeních s integrovanými třídami či skupinami,
 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve zdravotnických či sociálních zařízeních, ozdravovnách, léčebnách apod.
 • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitelka v mateřských školách anebo třídách, které jsou zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitelka ve třídách mateřské školy s integrovanými dětmi,
 • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitelka v předškolních zařízeních s alternativním programem,
 • pedagog volného času v centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí předškolního, školního věku a dospělých,
 • asistent/ka pedagoga ve třídách mateřské školy, ZŠ, základní školy speciální a praktické.


Zaměření Předškolní pedagogika

         Absolvent najde uplatnění jako:

 • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v mateřských školách nebo ve třídách mateřské školy,
 • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v mateřských školách nebo ve třídách mateřské školy s integrovanými dětmi,
 • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v předškolních zařízeních s alternativním programem, např. MŠ Začít spolu, Waldorfská mateřská škola, Zdravá škola, MŠ Marie Montessori, Jenská škola aj.,
 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních, např. školní družina, školní klub, domov mládeže, dětské domovy různého typu…,
 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka v centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí předškolního, školního věku a dospělých,
 • pedagog volného času ve střediscích volného času,
 • asistent pedagoga ve třídách mateřské školy a základní školy.

Vyhlášení příjímacího řízení VOŠP pro školní rok 2020/21

Přílohy: