Organizace školního roku - srpen, září

25.07.2019 - 10:11

ČERVENEC – ZÁŘÍ  2019

1.7. – 1.9.        Hlavní prázdniny

1.7. – 23.8.      Čerpání dovolené

19.8.                Uzávěrka přihlášek do dalšího kola přijímacích zkoušek VOŠ

26.8.                Nástup vyučujících do školy

26.8.                Zahajovací porada – 8:30 hod. (sborovna)

                        Školení BOZP (noví a externí zamětnanci) - 9:30 hod. (sborovna)

27.8.                Exkurze učitelů - Brno, vila Tugendhat                        

26.8. – 30.8.    Odložené klasifikace a opravné zkoušky SŠ (viz rozpis)

26.8. – 15.9.    Opravné zkoušky studentů VOŠ

28.8. – 31.8.    Schůzky předmětových komisí, odevzdat sešit PK ke kontrole a plán PK na 

                        nový školní rok (vedoucí PK) + plán exkurzí

29.8.                Další kolo přijímacího řízení VOŠ v 10:00 hod. (v případě nenaplnění stud. skupin)

29.8.               Seminář k aktuální legislativě v oblasti SPG v 10:00 hod. (uč. 28)

do 29.8.          Dokumentace SŠ a VOŠ - odevzdat ke kontrole Lš, Hř

do 30.8.          Příprava plánovaných exkurzí podzim 2019, příprava propagačních materiálů (Kj)

do 30.8.          Odevzdání absolventských prací k podzimnímu termínu absolutoria,

                       kontrola splnění forem hodnocení VOŠ za 3. ročník DEN a 4. ročník SPZ

do 30.8.          Uzávěrka přihlášek do rekvalifikačního kurzu Chůva  

 

ZÁŘÍ 2019         

1.9.                  Schůzka rodičů (a žáků) 1. ročníků SŠ 2019/20      

                        S1. A, B         15:30 hod.      DM   Strakovská, jídelna

                        S1. C             16:30 hod.      DM   Strakovská, jídelna

2.9.                  Zahájení školního roku 2019/20, třídní hodiny SŠ v 8:00 hod.

2.9. - 5.9.        Plenér VVV (Budislav) a bloková výuka DVV (Karle) S4.A,B

1.9. – 3.9.        Adaptační seminář Mladočov S1. A, B, C – So, Sč, Ub, Ma, vych. DM                                     

2.9. - 6.9.        Státní písemná maturitní zkouška (PP a DT, podzimní termín)

                       - probíhají pouze ve spádových školách                                         

do 4.9.            Vyplnit nové třídní knihy (tř. učitelé + vyučující)

2. - 6.9.           Zápis a třídnické hodiny VOŠ denní 2.9. v 10:00 hod.

                       Zápis a konzultace ročníků dálkového studia (8:00 hod.)

                       D2. A,B          3. 9. 2019  (Pa, Št)

                       D1. A, B         4. 9. 2019  (Fr, Vv)   

                       D3. A, B         5. 9. 2019  (Šm, Kd)     

                       D4. A, B         6. 9. 2019  (Ml, Du)       

do 6.9.            Odevzdat hodnocení absolventských prací: oponenti a vedoucí AP

                       (absolutorium – podzim 2019), příprava dokumentace

do 6.9.            Příprava informačních materiálů pro výstavy škol (Kj, Še, Ki)

8. - 11.9.         turistický kurz Pec pod Sněžkou - Turbína D3.A 

9. - 13.9.         turistický kurz Vranice V, W3.A, B 

11. - 14.9.       turistický kurz Pec pod Sněžkou - Turbína D3.B 

9.9.                 Maturity Nová Paka (Ma)

10.9.               Absolutorium Kroměříž (Kc)

9.9. – 13.9.     Studijní volno pro absolutorium VOŠ (podzimní termín)

do 14.9.          Kontrola potvrzení o zaplacení školného VOŠ – 1. ročníky DEN i  SPZ

do 14.9.          Odevzdat výkazy o studiu VOŠ ke kontrole (vyučující)

do 13.9.          Vyplnit nové třídní výkazy SŠ + v PC doplnit osobní data žáků,

                       záznamy z matriky, záznamy o praxi, kurzy aj. (třídní učitelé)

do 13.9.          Vyplnit nové třídní výkazy VOŠ a doplnit výkazy + do PC osobní data

                       a další údaje (odložené klasifikace apod.)

do 16.9.          Odevzdat zkontrolované tematické plány a návrhy témat k praktickým MZ 2020

16. - 17.9.       Státní a profilová maturitní zkouška (včetně praktické) - podzimní termín, uč. 17

16. - 20.9.      Absolutorium 2018 - podzimní termín

do 16.9.         Studenti odevzdají indexy ke kontrole vedoucím studijních skupin

do 16.9.         Opravné termíny pro studenty VOŠ

19.9.              CORNY pohár (Pe, Kj)

19. - 22.9.     Mladá Smetanova Litomyšl

21. - 22.9.     Zahájení kurzu Chůva

22. - 24.9.     25. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO, Znojmo (Ub)

26. - 29.9.     DV - bloková výuka W1.A (Še)

do 27.9.        Školní kolo Poemy (Du, Ub)

do 27.9.        Kontrola odlož. klasifikace SŠ, doplnění údajů matriky a odevzdání protokolů (Lš)

30.9.             Další kolo přijímacího řízení VOŠ

do 30.9.        Seznámit žáky S3.D s požadavky k vypracování ročníkové práce (Pl)

do 30.9.        Návrhy exkurzí na školní rok 2019/20

do 30.9.        Zpracovat výroční zprávu školy 2018/19 (Le, Kj)

do 30.9.        Rozvrh zájmové TV, rozpis dozorů posilovny

do 30.9.        Kontrola zdravotních průkazů studentů a žáků - ved. skupin, třídní a vyučující PEP

do 30.9.       Kontrola zápisů do Bakalářů, předání TK ke kontrole ( Lš, Hř, Ku)

do 30.9.       Doplnit webové stránky školy (Lš, Hř, Kj)

do 30.9.       Odevzdat školní seznam děl k MZ z českého jazyka a literatury (Ub)

do 30.9.       Výběr studentů VOŠ (Erasmus+) - Ke a PK CZJ

………….