Organizace školního roku - srpen, září

08.08.2018 - 11:11

ČERVENEC – SRPEN  2018

1.7. – 2.9.        Hlavní prázdniny

2.7. – 27.8.      Čerpání dovolené

20.8.                Uzávěrka přihlášek do dalšího kola přijímacích zkoušek VOŠ

28.8.                Nástup vyučujících do školy

28.8.                Zahajovací porada – 8:30 hod. (sborovna)

                        Školení GDPR - 9:30 hod. (uč. 43)

                        Školení řidičů - 11:00 hod. (uč. 43)

29.8.                Školení k RVP a k dokumentaci VOŠ  - 9:00 hod., uč. 13

                        Schůzka předsedů PK a akreditačního týmu - 11:00 hod.

                        Školení BOZP a PO (nových zaměstnanců) - 10:00 hod., kanc. č. 7

29.8. – 30.8.    Odložené klasifikace SŠ (viz rozpis)

28.8. – 15.9.    Opravné zkoušky studentů VOŠ

29.8. – 31.8.    Schůzky předmětových komisí, odevzdat sešit PK ke kontrole a plán PK na 

                        nový školní rok (vedoucí PK) + plán exkurzí

30.8.                Další kolo přijímacího řízení VOŠ (v případě nenaplnění stud. skupin)

30.8.               Školení (Metodický materiál AP, Využití internetu, Bakaláři - 10:00 hod., uč. 28

do 31.8.          Příprava plánovaných exkurzí podzim 2018

do 31.8.          Odevzdání absolventských prací k podzimnímu termínu absolutoria,

                       kontrola splnění forem hodnocení VOŠ za 3. ročník DEN a 4. ročník SPZ

 

ZÁŘÍ 2018         

2.9.                  Schůzka rodičů (a žáků) 1. ročníků SŠ 2017/18      

                        S1. A, B         15:30 hod.      DM   Strakovská, jídelna

                        S1. C, D         16:30 hod.      DM   Strakovská, jídelna

3.9.                  Zahájení školního roku 2018/19, třídní hodiny SŠ v 8:00 hod.

3.9. - 4.9.        Absolutorium Most (Fr) 

3.9. – 5.9.        Adaptační seminář Mladočov S1. A, B – So, Šk, Fa, vychovatelky                                     

3.9. - 6.9.        Plenér S4.A, B (VV) - Budislav; výuka 4.roč. do 10:00 hodin

3. - 7.9.           Státní písemná maturitní zkouška (PP a DT, podzimní termín)

                       - probíhají pouze ve spádových školách                                         

do 4.9.            Vyplnit nové třídní knihy (tř. učitelé + vyučující)

4. - 7.9.           Zápis a konzultace ročníků dálkového studia (8:00 hod.)

                       D1. A,B          4. 9. 2018  (Pa, Št)

                       D4. A, B         5. 9. 2018  (Fr, Ma)   

                       D2. A, B         6. 9. 2018  (Šm, Kd)     

                       D3. A, B         7. 9. 2018  (Ml, Du)       

5.9. – 7.9.        Adaptační seminář Mladočov S1. C, D – So, Kč, Kj, vychovatelky        

do 7.9.            Odevzdat hodnocení absolventských prací: oponenti a vedoucí AP

                       (absolutorium – podzim 2018)

do 7.9.            Příprava informačních materiálů pro výstavy škol (Kj, Še, Ki)

9. - 12.9.         turistický kurz Pec pod Sněžkou - Turbína D3.A (Kš, Ml)

9. - 14.9.         turistický kurz Vranice V, W3.A, B (Pe, Še, Jk)

12. - 15.9.       turistický kurz Pec pod Sněžkou - Turbína D3.B (Kš, Du)

11.9.               Maturity Nová Paka (Ma), Přerov (Mo)

12.9.               Absolutorium Kroměříž – Vv 

11.9. – 15.9.   Studijní volno pro absolutorium VOŠ (podzimní termín)

do 11.9.          Příprava informačních materiálů pro výstavy škol (Še, Kl, Kj)

do 14.9.            Kontrola potvrzení o zaplacení školného VOŠ – 1. ročníky DEN i  SPZ

do 14.9.          Odevzdat výkazy o studiu VOŠ ke kontrole (vyučující)

do 15.9.          Vyplnit nové třídní výkazy SŠ + v PC doplnit osobní data žáků, záznamy z matriky, záznamy o praxi, kurzy aj. (třídní učitelé)

do 17.9.          Odevzdat zkontrolované tematické plány a návrhy témat k praktickým MZ 2019

17.9.               Státní a profilová maturitní zkouška - podzimní termín, uč. 17

17. - 21.9.      Absolutorium 2018 - podzimní termín

………….