Organizace školního roku 2018/ 2019 - SPgŠ

27.08.2018 - 00:00

Přehled organizace školního roku 2018/2019 pro Střední pedagogickou školu

  

1.     Výuka, uzavírání klasifikace, vysvědčení

3.9.2018 – 31.1.2019..............1. pololetí 1. – 4. ročníků SPgŠ

25.1.2019..................................Ukončení klasifikace za 1. pololetí        

31.1.2019..................................Vydávání výpisů vysvědčení

4.2. 2019 – 28.6.2019.............2. pololetí 1. – 3. ročníků SPgŠ

4.2. –   30.4. 2019...................2. pololetí S 4.A, B, C

25.4. 2019 ...............................Ukončení klasifikace pro třídy S 4.A, B, C

30.4. 2019  ..............................Ukončení výuky, vydání vysvědčení  S 4.A, B, C

21.6. 2019 ...............................Ukončení klasifikace 1. – 3. roč. PMP a  LYC

27.6. 2019................................Vydání výročního vysvědčení 1. – 3. ročníků SPgŠ

2.  Maturitní zkoušky  

od 3.9.2018  ...........................Státní maturitní testy (podzimní termín) - ve spádové škole 

17.9.2018 ..............................Praktická a profilová MZ (podzimní termín), Jednotlivá maturitní zkouška

do 30.11.2018.........................Žáci 4.ročníků odevzdají přihlášku k MZ

do 29.3.2019...........................Žáci 4.ročníků odevzdají svůj seznam literárních děl k MZ

 9. - 10. 5. 2019 .....................Praktická maturita S 4.A, B, C

                 ............................. Státní maturitní písemná práce z českého jazyka (Cermat)

                        .......................Státní maturitní testy  tříd S 4.A, B, C

13.5. - 17.5.2019 ...................Studijní volno S 4.A, B, C

20.5. - 24.5.2019....................Maturitní zkouška S 4.A, B, C (profilová a ústní)

1.6.2019 ................................Slavnostní vyřazení studentů (předběžný termín v jednání)

3.  Ročníkové práce – Pedagogické lyceum

do 27.9. 2018 - Třídní učitel seznámí žáky 3.roč. s požadavky k vypracování ročníkové  

                           práce (viz manuál).                                                          

do 11.2. 2019 -  Žáci S4. C (Pedagogické lyceum) odevzdají ročníkovou práci ve dvou

                           exemplářích (v kroužkové vazbě).

do 11.2. 2019 - Předsedové PK odevzdají návrhy témat ročníkových prací pro třídu S3. C

do 18.3. 2019 - Vedoucí ročníkových prací předají jejich hodnocení žákům.

do 29.3. 2019 - Žáci S3. C se přihlásí k tématům ročníkových prací.

do 17.4. 2019 - Prezentace a závěrečná klasifikace roč. prací v rámci daného předmětu.  

            4. Prázdniny

Podzimní  prázdniny - 29.10. a 30.10. 2018

Vánoční prázdniny - 22.12. 2018 – 2.1. 2019

Pololetní prázdniny - 1.2. 2019

Jarní prázdniny - 4.2. – 8.2. 2019 

Velikonoční prázdniny - 18.4. 2019 (19.4. - svátek)

Hlavní prázdniny - 1.7. – 30.8. 2019

5.     Ředitelská volna

Termíny:  12.4.2019, 28.6.2019 

     6.     Maturitní plesy

S 4.A ( J. Skočílková)................................................1.3.2019 (Smetanův dům)

S 4.B (D. Urbánková).................................................8.3.2019 (Smetanův dům)

S 4.C ( J. Vávra).........................................................15.3. 2019 (Smetanův dům)

 

7.     Pedagogická praxe

19.11. – 7.12. 2018.....................................Souvislá PEP S4.A, B - PMP

3.12. – 7.12. 2018.....................................Souvislá PEP S 4. C - LYC

4. – 8.2.2019 ...............................................Souvislá PEP (prázdninová) - S3.A, B, C

20.5. - 24.5. a 3. - 7.6. 2019    .....................Souvislá PEP SPgŠ (1. - 3.roč. PMP  a S3.C - LYC)

8.  Kurzy

Adaptační seminář  S1.A, B, C, D se koná ve dnech 3.9. - 5.9.2018 (Mladočov) - 3 dny

Plavecký kurz  S 1.A, B, C ................... v I.pololetí v rámci tělesné výchovy (Litomyšl)

Plavecký kurz S1. D ............................. 19. - 22.3.2019 (Litomyšl)

Lyžařský kurz  S 2. A, C  ......................17.2. - 24.2.2019 (Dolní Morava)

Lyžařský kurz  S 2. B  ...........................23.2. - 2.3.2019 (Rokytnice n. J.) 

Sportovně turistické kurzy S1.D a S3.A, B  .........  22. - 27.6.  (Rokytnice nad Jizerou a Vranice)

Cykloturistický kurz S3.C (TVS) ........................   22. - 27.6.   (Mladočov)

      9.  Majáles

Termín: bude upřesněno

Poznámka: Z organizačních důvodů jsou možné úpravy termínů a jejich doplnění.  

V Litomyšli 7.9.2018                                                           RNDr. Hana Lišková, zástupce ředitele pro SPgŠ