Organizace školního roku 2017/ 2018 - SPgŠ

20.07.2017 - 00:00

Přehled organizace školního roku 2016/2017 pro Střední pedagogickou školu

  

1.     Výuka, uzavírání klasifikace, vysvědčení

4.9.2017 – 31.1.2018..............1. pololetí 1. – 4. ročníků SPgŠ

26.1.2018..................................Ukončení klasifikace za 1. pololetí        

31.1.2018..................................Vydávání výpisů vysvědčení

3.2. 2018 – 29.6.2018.............2. pololetí 1. – 3. ročníků SPgŠ

3.2. –   27.4. 2018...................2. pololetí S 4.A, B, C

24.4. 2018 ...............................Ukončení klasifikace pro třídy S 4.A, B, C

27.4. 2018  ..............................Ukončení výuky, vydání vysvědčení  S 4.A, B, C

25.6. 2018 ...............................Ukončení klasifikace 1. – 3. roč. PMP a  LYC

29.6. 2018................................Vydání výročního vysvědčení 1. – 3. ročníků SPgŠ

2.  Maturitní zkoušky  

od 4.9.2017  ...........................Státní maturitní testy (podzimní termín) - ve spádové škole (oznámí Cermat)

8.9. a 18.9.2017 .....................Praktická a profilová MZ (podzimní termín), Jednotlivá maturitní zkouška

do 28.11.2017.........................Žáci 4.ročníků odevzdají přihlášku k MZ

do 28.3.2018...........................Žáci 4.ročníků odevzdají svůj seznam literárních děl k MZ

 9. - 11. 5. 2018 .....................Praktická maturita S 4.A, B, C

                 ............................. Státní maturitní písemná práce z českého jazyka (Cermat)

                        .......................Státní maturitní testy  tříd S 4.A, B, C

14.5. - 18.5.2018 ...................Studijní volno S 4.A, B, C

21.5. - 25.5.2018....................Maturitní zkouška S 4.A, B, C (profilová a ústní)

2.6.2018 ................................Slavnostní vyřazení studentů (předběžný termín v jednání)

3.  Ročníkové práce – Pedagogické lyceum

do 27.9. 2017 - Třídní učitel seznámí žáky 3.roč. s požadavky k vypracování ročníkové  

                           práce (viz manuál).                                                          

do 12.2. 2018 -  Žáci S4.B, C (Pedagogické lyceum) odevzdají ročníkovou práci ve dvou

                           exemplářích (v kroužkové vazbě).

do 12.2. 2018 - Předsedové PK odevzdají návrhy témat ročníkových prací pro třídu S3. C

do 19.3. 2018 - Vedoucí ročníkových prací předají jejich hodnocení žákům.

do 28.3. 2016 - Žáci S3. C se přihlásí k tématům ročníkových prací.

do 18.4. 2016 - Prezentace a závěrečná klasifikace roč. prací v rámci daného předmětu.  

            4. Prázdniny

Podzimní  prázdniny - 26.10. a 27.10. 2017

Vánoční prázdniny - 23.12. 2017 – 2.1. 2018

Pololetní prázdniny - 2.2. 2018

Jarní prázdniny - 12.3. – 16.3. 2018 

Velikonoční prázdniny - 29.3. – 2.4. 2018

Hlavní prázdniny - 1.7. – 2.9. 2018

5.     Ředitelská volna

Termíny:   29.9.2017, 20.10.2017, 30.4.2018, 7.5.2018

     6.     Maturitní plesy

S 4.A ( V. Škopová).....................................................9.2.2018 (Smetanův dům)

S 4.C ( O. Kleiner)......................................................16.2. 2018 (Smetanův dům)

S 4.B ( M. Fryaufová).................................................2.3. 2018   (Smetanův dům) 

7.     Pedagogická praxe

13.11. – 1.12. 2017.......................................Souvislá PEP S4.A - PMP

20.11. – 24.11. 2017.....................................Souvislá PEP S 4. B, C - LYC

12. – 16.3.2018 ............................................Souvislá PEP (prázdninová) - S3.A, B, C

21.5. - 25.5. a 4. - 8.6. 2018    .....................Souvislá PEP SPgŠ (1. - 3.roč. PMP  a S3.C - LYC)

8.  Kurzy

Adaptační seminář  S1.A, B, C, D se koná ve dnech 4.9. - 8.9.2016 (Mladočov)

Plavecký kurz  S 1.A, B, C ................... v I.pololetí v rámci tělesné výchovy (Litomyšl)

Plavecký kurz S1. D ............................. bude upřesněno

Lyžařský kurz  S 2. A, B, S2. C (TVS) .................10.2. - 17.2.2018 (Dolní Morava)  

Sportovně turistické kurzy S1.D a S3.A, B  ............17.6. - 22.6.2018 (Rokytnice nad Jizerou a Vranice)

Cykloturistický kurz S3.C (TVS) ........................   27.5. - 1.6.2018   (Vranice)

      9.  Majáles

Termín: bude upřesněno

Poznámka: Z organizačních důvodů jsou možné úpravy termínů a jejich doplnění.  

V Litomyšli 20.8.2017                                                           RNDr. Hana Lišková, zástupce ředitele pro SPgŠ