Ochrana osobních údajů

24.05.2018 - 20:26

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnost Obecné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES "obecné nařízení o ochraně osobních údajů" (dále jen Nařízení GDPR). Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22 (dále také jen „Škola“) je připravena plnit požadavky příslušných ustanovení tohoto právního předpisu a důsledně respektovat práva subjektů údajů a chránit jejich osobní údaje a soukromí.

Škola má povinnost dle čl. 37 odst. 1) písm. a) GDPR jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Škola jmenovala pověřencem společnost EUmat s.r.o., IČ: 275 42 343, sídlem Trstěnická 547, Litomyšl, určená osoba p. Daniel KUTAL, kontakt na pověřence je poverenec [at] vospspgs.cz.

Škola spravuje osobní údaje především ze zákonných důvodů, na které se nevztahuje povinnost souhlasu subjektů údajů.

V případě, že subjekt údajů, které Škola spravuje, vznese v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení GDPR vůči Škole dotaz spojený se správou svých osobních údajů, musí být příslušná žádost o poskytnutí informace zaslána jedním z těchto způsobů:

  • datovou schránkou,
  • na emailovou adresu vospspgs [at] vospspgs.cz a v tomto případě musí být opatřena kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis,
  • na emailovou adresu pověřence poverenec [at] vospspgs.cz (pověř), uvedenou shora, i v tomto případě musí být opatřena kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis,
  • případně musí být doručena osobně na podatelnu Školy, kdy bude ověřena identita žadatele.

Uvedená opatření jsou vedena snahou Školy chránit osobní údaje před jejich předáním neoprávněné osobě.

 

Mgr. Stanislav Leníček
ředitel školy

Přílohy: