MATURITA 2020

07.05.2020 - 14:30

Maturitní zkouška pro školní rok 2019/2020 je upravena Zákonem č. 135,  ze dne 27.3.2020.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-135

Termíny praktické MZ: 27. - 29.5.2020

Termíny profilové MZ: 15. - 19.6.2020

Profilová maturtiní zkouška bude probíhat v plném rozsahu, včetně praktické části maturitní zkoušky (s přihlédnutím na hygienické podmínky).