MATURITA 2020

07.05.2020 - 14:30

Maturitní zkouška pro školní rok 2019/2020 je upravena Zákonem č. 135,  ze dne 27.3.2020.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-135

Termíny profilové MZ (podzimní): 14.9.2020

Termíny státní části (didaktických testů) dle harmonogramu CERMATu