Kritéria pro školní rok 2019/20

30.01.2018 - 00:00

Kritéria pro přijetí uchazečů na oba obory Střední pedagogické školy

zveřejňujeme v zákonné lhůtě (tj. 31.1.2019) na základě doporučení zřizovatele (KÚ) a Cermatu.

Počet přijímaných uchazečů:

Předškolní a mimoškolní pedagogika - 60 uchazečů, Pedagogické lyceum - 30 uchazečů.

 

Přílohy: