Kritéria hodnocení

31.03.2017 - 10:31

Podmínkou přijetí do denního studia VOŠP je vyplněná přihláška, úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a lékařské potvrzení.

Denní studium VOŠ - bez přijímacích zkoušek.

Uvedené ukázky testů jsou pouze pro dálkové studium. V případě nižšího počtu uchazečů bude přijímací řízení pro dálkové studium zjednodušeno (bez přijímacích zkoušek).

 

 

Přílohy: