Hodnocení žáků ve 2.pololetí školního roku 2019/20

28.04.2020 - 11:47

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/20 upravuje

Vyhláška č. 211/2020 Sb. vydaná dne 27.4.2020 MŠMT 

Přílohy: