Domov mládeže Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy v Litomyšli

11.11.2015 - 00:00

Základní informace o DM pedagogické školy

Moderní areál Domova mládeže Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy v Litomyšli tvoří dvě ubytovací budovy - DM I a DM II - propojené prosklenou spojovací chodbou v jeden komplex. Kromě ubytovacích prostor jsou zde klubovny, studovny, čajové kuchyňky, hudebny, posilovna, kinosál, kuchyň, jídelna, zahrada, víceúčelový kurt, ohniště a parkoviště pro 24 osobních aut. Objekt je umístěn na okraji města v blízkosti sportovního areálu, koupaliště a lesa. Cesta do školy trvá cca 20 minut chůze; v blízkosti domova mládeže i školy jsou zastávky městské autobusové dopravy.

Moderní architektura dostavěné části, která byla uvedena do provozu v květnu 2003, láká k prohlídce i náhodné návštěvníky Litomyšle.
Domov mládeže poskytuje žákům a studentům VOŠP a SPgŠ ubytování, výchovně vzdělávací činnost a školní stravování.
Ubytovaní jsou rozděleni do 7 výchovných skupin.

   

Původní objekt (DM I) byl pro žáky a žákyně pedagogické školy otevřen v roce 1984. Ve čtyřpodlažní budově je 32 třílůžkových pokojů (vždy dva třílůžkové pokoje mají společnou chodbičku, WC a koupelnu) a 3 dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, klubovna, tichá studovna, 3 studovny s počítači připojenými na internet a pianiny, 3 čajové kuchyňky vybavené lednicí, vařičem a varnou konvicí, 3 pokoje pro vychovatelky, sušárna, prostor pro stolní tenis a stolní fotbal.

Školní rok 2003/4 byl prvním školním rokem, ve kterém byli žáci ubytováni a stravováni v přistavěné moderní části komplexu. 

V nové ubytovací části je k dispozici 60 dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím, vybavených vestavěnými skříněmi, světlým moderním nábytkem, kvalitním osvětlením a telefonem. 46 pokojů je bezbariérových, přístupných výtahem, dva pokoje mají koupelny upravené pro použití osobami odkázanými na invalidní vozík, 3 čajové kuchyňky, vybavené skříňkami na potraviny, lednicí, vařičem a varnou konvicí, 3 klubovny s pianiny a televizemi. V kinosále domova mládeže je k dispozici moderní technika na vytváření, zpracování a přehrávání fotografií a filmových nahrávek. Pro hudební činnost je k dispozici speciální místnost, vybavená aparaturou, klávesami, kytarami, tabulemi a literaturou. Sportovní aktivity mohou být provozovány jak ve fitness, vybaveném posilovacími stroji, zrcadly a volnou plochou na cvičení, tak na víceúčelovém kurtu s umělým povrchem a zařízením pro tenis, odbíjenou, košíkovou a florbal. V žákovské knihovně je možné si vybrat z 3000 ks knih.

Kanceláře vychovatelek jsou vybaveny moderními počítači s přístupem na internet, počítače jsou zapojeny do sítě.

Travnatá plocha v areálu slouží k relaxačnímu pobytu žáků, hojně využívaný je i prostor ohniště obklopený lavicemi na sezení.

Pomůcky, vybavení pro zájmovou činnost a veřejné prostory jsou žákům k dispozici bez ohledu na to, ve které části objektu jsou ubytováni.

Jídelna se svými 120 místy je koncipována jako víceúčelový prostor, lze ji přepažit shrnovací stěnou a ucelený systém doplňuje posuvné pódium. Konají se zde velké akce – konference, divadelní představení a koncerty. Pro posezení i stolování slouží venkovní terasa, vybavená zahradním nábytkem.

Estetický vzhled všech prostor DM  výrazně doplňují výtvarné práce žáků školy a výtvarná díla renomovaných umělců v hale DM .

Přihláška:

Přihlášku k ubytování na DM obdržíte při nástupu do 1. ročníku SPgŚ po dodání zápisového lístku.

Přihlášku do DM a 2 fotografie (jako na občanský průkaz) zašlete vyplněnou zpět do 31.5.2018 na adresu školy.

Žáci SPgŚ obdrží přihlášku přímo na DM.

 

Úplata za ubytování:

Úplata za ubytování činí v třílůžkovém pokoji 1100 Kč za 1 lůžko a jeden kalendářní měsíc.

Úplata za ubytování činí ve dvoulůžkovém pokoji 1300 Kč za 1 lůžko a jeden kalendářní měsíc.