Činnosti předmětové komise

01.09.2015 - 07:06

Pedagogové předmětové komise výtvarné výchovy jsou garanty odborné výuky všech výtvarných, výtvarně metodických a výtvarně teoretických předmětů a modulů, které se vyučují na střední a vyšší odborné škole.

Výsledky této činnosti studenti uplatňují na svých odborných praxích.

Pedagogové a studenti prezentují široké spektrum výtvarných činností, počínaje kresbou a grafikou, přes malířské práce, prostorové vytváření a výtvarné práce v materiálu v Galerii na  půdě každoročně při příležitosti studentského Majálesu. Zúčastňují se výtvarných soutěží a přehlídek.

Komise VV spolupracuje také s jinými kulturními institucemi, například s Městskou galeríí, Regionálním muzeem v Litomyšli, nebo Betlémářskou společností.

K příležitostné spolupráci jsme vyzýváni i dalšími institucemi (Litomyšlská nemocnice, tiskárna HRG,…)

Práce našich studentů dotvářející také interiéry některých veřejných prostor (Nemocnice ve Svitavách, lékařská zařízení v Litomyšli, Domov pro seniory Naděje ve Vysokém Mýtě). Příjemně působí i nástěnné malby, které navrhli a provedli studenti VOŠ pro gynekologické oddělení litomyšlské nemocnice.

Pro litomyšlské mateřské školy pořádáme výtvarné dílny v rámci Týdne uměleckého vzdělávání.

Tradicí se staly vánoční tvořivé dílny pro studenty i zaměstnance školy.

Dále členové komise zajišťují a vedou exkurze do nejvýznamnějších galerií a muzeí v České republice které studentům zprostředkovávají hlubší prožitek při setkání s originálním dílem. Např. formou galerijních animací..

Mezi aktivity komise patří organizování výtvarných kurzů v plenéru pro žáky SŠ. Jejich hlavní náplní je krajinomalba a výtvarné aktivity v přírodě (land-art, body-art).

Inspirativní a přínosnou aktivitou je také další vzdělávání pedagogů komise (keramické dílny, kurzy a výstavy pořádané ARTAMA, NIPOS  a AVP)