Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - přijímáme nové zájemce o kurz

30.11.2019 - 00:00

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA - 9. a 10. prosince 2019

Přihláška k závěrečné zkoušce Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

Rozpis závěrečné zkoušky

Zahájení kurzu v pátek 4. 10. 2019 v 8:00 hod. učebna č. 42. PŘIJÍMÁME NOVÉ ÚČASTNÍKY KURZU!!!

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)

Rekvalifikační kurz bude probíhat v prvním pololetí školního roku 2019/20. 

Do kurzu budete zařazeni na základě přihlášky, kterou nám zašlete na níže uvedenou adresu. REKVALIFIKAČNÍ KURZ BUDE OTEVŘEN V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20.

Akreditovaný vzdělávací kurz pro získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je určen těm, kteří chtějí získat nové dovednosti a kompetence v oblasti péče o děti a získat osvědčení pro výkon chůvy samostatně pečující o děti v období do zahájení povinné školní docházky v soukromé domácnosti nebo v dětských skupinách, v rodinných či mateřských centrech a stát se tak profesionální chůvou.

Vstupní předpoklady střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zdravotní způsobilost uchazeče - uchazeč musí být zdravotně způsobilý (potvrzení od lékaře: schopna studia)
Podmínky zdravotní způsobilosti jsou na www.nsp.cz
Výukový den

Plán konzultací: 4. a 5. 10., 11. a 12. 10., 18. a 19. 10. 1. a 2 11., 8. a 9. 11., 22. a 23. 11, 29. a 30. 11. 2019

pátek a sobota od 8.00 do 16.00 hod.

+ 40 hodin pedagogické praxe v předškolním zařízení

zkouška: 9. a 10. 12. 2019

Rozsah studia 160 hodin včetně praxe
Ukončení kurzu 80% přítomnost v jednotlivých modulech (předmětech), splnění dílčích požadavků jednotlivých modulů (předmětů), závěrečná zkouška
Cena kurzu

6 000,- Kč (cena může být změněna vzhledem k počtu uchazečů, závěrečná zkouška je v ceně kurzu)

 

Profil absolventa rekvalifikačního kurzu 

 • Absolvent rekvalifikačního programu je schopen: 
 • dodržovat zásady bezpečnosti a prevence úrazů, 
 • poskytovat první pomoc dítěti/dětem, 
 • pečovat o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování, 
 • vést dítě k hygienickým návykům, 
 • uplatňovat zásady správného životního stylu podle věku dítěte, 
 • uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí, 
 • řešit nepříznivé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska, 
 • uplatňovat znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi, 
 • dodržovat etické principy při práci chůvy a vést dítě k morálním hodnotám, 
 • orientovat se v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy, 
 • dodržovat provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Bližší informace na telefonu: 737 521 951,
461 615 705, 461 614 550.

 

Přihlášky:

Vzor ke stažení zde.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: 
Petra Bednářová
VOŠP a SPgŠ Litomyšl
Komenského nám. 22
570 12 Litomyšl

Na základě vyplněné přihlášky, kterou nám pošlete, budete do kurzu zařazen/a. Částku ve výši 6 000,- Kč uhraďte převodem na účet 9125090207/0100 vedený u KB Litomyšl (VS: 1501, do poznámky: jméno uchazeče), nejpozději první den konzultace. Zápis do kurzu a první konzultace bude probíhat pravděpodobně v pátek 4. 10. 2019 od 8.00 v budově školy. Uchazeči přinesou ověřenou kopii maturitního vysvědčení, potvrzení od lékaře, zdravotní průkaz a event. zprávu od logopeda (logopedické vyšetření umožníme bezplatně v budově školy 737 521 951), přezůvky, psací potřeby a sešit na zápis. 

Přílohy: